Locked History Actions

Internet Group Management Protocol

Internet Group Managment Protocol

IGMP

Interneto narystės grupėje protokolas


Apibrėžimas

Interneto narystės grupėje protokolas (IGMP) - ryšio protokolas, kuris skirtas valdyti prisijungimą prie IP daugiaadresio transliavimo grupių. Taigi interneto narystės grupėje protokolas leidžia mazgui prisijungti prie bendros grupės, kuri gauna informaciją, arba nuo jos atsijungti.


Paaiškinimai

IGMP protokolas yra neatskiriama IP daugiaadresio transliavimo specifikacijos dalis, kuris nors ir nėra transporto lygmens protokolas, tačiau funkcionuoja virš tinklo lygmens. Taigi galima teigti jog IGMP protokolas yra tarpinis tarp tinklo ir transporto lygmens. Interneto narystės grupėje protokolas gali būti naudojamas žaidimams ir filmų žiūrėjimui internete, o taip pat efektyviau išnaudoti resursus tokio tipo aplikacijoms.

Interneto narystės grupėje protokolo versijos

Yra žinomos trys IGMP versijos: 1, 2 ir 3. Trumpai apžvelgsime visų versijų paketų (žinučių) formatus.

IGMP 1 versija

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Versija

Tipas

Nepanaudota

IGMP kontrolinė suma

Grupės adresas

Iš viso paketas užima 64 bitus. Visi bitai paskirstyti taip:

4 bitai

Versijai

4 bitai

Tipui

8 bitai

Nepanaudoti

16 bitų

IGMP kontrolinei sumai

32 bitai

Grupės adresui

IGMP 2 versija

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tipas

Maksimalus atsako laikas

IGMP kontrolinė suma

Grupės adresas

Iš viso paketas užima 64 bitus. Visi bitai paskirstyti taip:

8 bitai

Tipui

8 bitai

Maksimaliam atsako laikui

16 bitų

IGMP kontrolinei sumai

32 bitai

Grupės adresui

IGMP 3 versija

Užklausos formatas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tipas

Maksimalus atsako laikas

IGMP kontrolinė suma

Grupės adresas

Resv

S

QRV

QQIC

Šaltinių skaičius (N)

Šaltinio adresas [1]

Šaltinio adresas [2]

...

Šaltinio adresas [N]

Ataskaitos formatas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tipas

Rezervuota

IGMP kontrolinė suma

Grupės adresas

Rezervuota

Grupės įrašų skaičius (M)

Grupės įrašas [1]

Grupės įrašas [2]

...

Grupės įrašas [M]

Architektūra

Tinklo architektūra, kuri skirta realizuoti daugiaadresio transliavimo paslaugą, gali atrodyti šitaip (1 pav.):

IGMP.jpg

1 pav. Daugiaadresio transliavimo paslaugos realizavimas


Naudota literatūra

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Group_Management_Protocol

  2. http://www.networksorcery.com/enp/protocol/igmp.htm


CategoryŽodis