Locked History Actions

Iptables

Iptables

IP lentelės


Apibrėžimas

Iptables – tai vartotojo aplinkos komandinė programa naudojama Linux 2.4.x ir 2.6.x IPv4 paketų filtravimo taisyklių konfigūravimui. Iptables taip pat naudojamas NAT (angl. Network Address Translation) taisyklių rašymui. Šią komandą daugiausiai naudoja sistemų administratoriai, nes reikalingos root teisės.


Iptables sintaksė:

 • iptables [-t table] -[AD] chain rule-specification [options]
  iptables [-t table] -I chain [rulenum] rule-specification [options]
  iptables [-t table] -R chain rulenum rule-specification [options]
  iptables [-t table] -D chain rulenum [options]
  iptables [-t table] -[LFZ] [chain] [options]
  iptables [-t table] -N chain
  iptables [-t table] -X [chain]
  iptables [-t table] -P chain target [options]
  iptables [-t table] -E old-chain-name new-chain-name

Nustatymai

 • -t table

Nurodo į kurią lentelę turi patekti paketas. Lentelės gali būti: filter, nat, mangle, raw.

 • -A, --append

(liet. pridėti, priskirti) prie iptable lentelės prideda nurodytus parametrus, pavyzdžiui iptables –A INPUT ACCEPT. Tokia komanda nurodo, kad reikia priimti visus įeinančius paketus. Jei yra nurodoma daugiau taisyklių, visõs komandos gale yra nurodoma, ar paketas, atitinkantis tas taisykles, bus priimamas (ACCEPT) ar atmetamas (DROP). Tai galima įgyvendinti rašant –j ACCEPT, pavyzdžiui:
iptables –A INPUT –d 192.168.10.168 –p tcp –dport 443 –j ACCEPT

 • -D, --delete

Ištrinti vieną ar daugiau taisyklių iš nurodytos grandinės.

Komanda turi du užrašymo formatus, pirmas – kai nurodomas palyginimo kriterijus su opcija –D, antras – kai su opcija –D nurodomas taisyklės eilės numeris grandinėje. Jei nurodomas palyginimo kriterijus, tai yra pašalinama taisyklė, kuri savyje turi tokį kriterijų; jei nurodomas taisyklės eilės numeris, tai bus pašalinta taisyklė su nurodytu numeriu. Taisyklių skaičiavimas grandinėje pradedamas nuo 1. Pavyzdžiai: iptables –D INPUT --dport 80 –j DROP, iptables –D INPUT 1

 • -I, --insert

Įterpti į grandinę vieną ar daugiau taisyklių nurodytoje vietoje. Jei nurodytas skaičius 1, tuomet taisyklė bus įterpta pačiame grandinės viršuje. Jei skaičius nenurodytas, pagal nutylėjimą parenkamas 1.

 • –P, --policy

Bazinių tarpsegmentinio ekrano politikų nustatymas sudaro pagrindą išsamesnių, labiau apibrėžiamų vartotojo taisyklių sudarymui. Taisyklių pagal nutylėjimą sudarymui iptables naudojamos politikos (-P). Iptables –P, --policy nustato politiką pagal nutylėjimą užduotai grandinėlei. Politika pagal nutylėjimą apibrėžia veiksmą, taikomą paketams, kurių nepaveikė nei viena iš grandinėlės taisyklių. Kaip politiką pagal nutylėjimą galima naudoti DROP ir ACCEPT. Besirūpinantys saugumu administratoriai įprastai naudoja visų paketų atmetimo politiką ir leidžiančias taisykles kuria tik konkretiems atvejams. Pateiktos taisyklės blokuoja visus įeinančius ir išeinančius paketus: iptables -P INPUT DROP; iptables -P OUTPUT DROP.

Be to rekomenduojama, kad visi persiunčiami paketai būtų taip pat uždrausti – tai apsaugos vidaus klientus nuo nepageidaujamo Interneto poveikio. Tam reikia pridėti šią taisyklę: iptables -P FORWARD DROP.

Apibrėžus politikos grandinėles, galima kurti naujas taisykles konkrečiam tinklui ir konkretiems saugumo reikalavimams.

 • -R, --replace

Pakeičia taisyklę nurodytoje grandinėje.

 • -L, --list

Parodo visas taisykles pasirinktoje grandinėje. Jei nėra pasirinkta nei viena grandinė, išvedamos visos. Pavyzdžiui NAT taisykles galima išvesti naudojant komandą:

 • iptables -t nat -n –L

Čia –n nurodo, kad nebūtų naudojami ilgai užtrunkantys DNS tikrinimai.

 • -F, --flush

Išvalo nurodytą grandinę (arba visas, jei nenurodyta).

 • -Z, --zero

Nunulina visus paketų ir bitų skaitliukus visose grandinėse.

 • -N, --new-chain

Sukuria naują vartotojo grandinę.

 • -X, --delete-chain

Ištrina nurodytą vartotojo sukurtą grandinę. Ši grandinė turi būti nenaudojama, arba visi jos panaudojimai turi būti pakeisti, kitaip bus neleidžiama ištrinti tos grandinės.

 • -E, --rename-chain

Pervadina vartotojo nurodytą grandinę.

Parametrai

 • -p, --protocol

Nurodomas protokolas naudojamas pakete.

 • -s, --source

Nurodo iš kur turi ateiti paketas.

 • -d, --destination

Nurodo kur keliauja paketas.

 • -j, --jump

Nurodo taisyklės tikslą, t.y. ką daryti, kai paketas atitinka taisyklę. Tikslas gali būti vartotojo sukurta grandinė arba jau pagal nutylėjimą esami veiksmai, kurie nulemia tolimesnę paketo eigą.

 • -g, --goto

Nurodo, kad tolimesnis apdorojimas turi būti perkeltas į vartotojo nurodytą grandinę.

 • -i, --in-interface

Nurodo sąsają iš kurios paketas buvo gautas.

 • -o, --out-interface

Nurodo sąsają iš kurios paketas bus siunčiamas.

 • -f, --fragments

Nurodo, kad taisyklė bus taikoma tik antrajam ir tolimesniam paketui iš fragmentuotų paketų eilės.

 • -c, --set-counters

Leidžia administratoriui nurodyti koks turi būti paketų ir bitų skaitliuko dydis.

Pavyzdžiui:
Srautas account iš/į 192.168.0.0/24 tinklo(-ą) į lentelę mynetwork:
# iptables -A FORWARD -m account --aname mynetwork --aaddr 192.168.0.0/24 

Srautas account į/iš WWW serverio 192.168.0.0/24 tinklo į lentelę mywwwserver:
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m account --aname mywwwserver --aaddr 192.168.0.0/24 --ashort 
# iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 80 -m account --aname mywwwserver --aaddr 192.168.0.0/24 --ashort

IP lenteles sudaro taisyklių grandinės (angl. chains), kurios nusako kaip elgtis su tam tikrais paketais. Kiekviena grandinė atlieką skirtingą paketo apdirbimą, o paketai, priklausomai taisyklių, gali keliauti iš vienos grandinės į kitą. Kiekvienas paketas, nepriklausomai ar jis gaunamas ar siunčiamas pereiną bent per vieną grandinę. Yra trys pagal nutylėjimą numatytos grandinės (INPUT, OUTPUT ir FORWARD) filtravimo lentelėje. Šios grandinės gali turėti tam tikrus nustatymus, pavyzdžiui DROP – paketas yra išmetamas, kai pasiekia grandinės galą. Jei paketas pasiekia grandinės galą jis yra grąžinamas į jį iškvietusią grandinę.
Kiekviena grandinės taisyklė turi tam tikras specifikacijas kokiems paketams ji skirta. Atėjus paketui, jis yra tikrinamas kiekvienos taisyklės paeiliui. Jei taisyklė paketui netinka, jis yra perduodamas sekančiai taisyklei. Jei taisyklė tinka paketui, yra įvykdomas taisyklėje nurodytas veiksmas ir paketas praleidžiamas arba ne.
Paketas keliauja grandine, kol:

 1. Taisyklė tiko paketui ir jį praleido arba atmetė (ACCEPT arba DROP);
 2. Taisyklė iškviečia RETURN reikšmę (grįžtą į ją iškvietusią grandinę);
 3. Pasiekiama grandinės pabaiga.

Pavyzdžiai

Čia pateikiamas pavyzdys jau sukonfigūruotos ugniasienės. Komanda „iptables –L“ yra paleidžiama root vartotojo tam, kad būtų išvesta iptables konfigūracija.

# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target   prot opt source        destination
ACCEPT   all -- localhost.localdomain localhost.localdomain
ACCEPT   all -- anywhere       anywhere      state RELATED,ESTABLISHED
REJECT   all -- anywhere       anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

RELATED ir ESTABLISHED taisyklės reikalingos tvarkingam kliento programų (interneto naršyklės, ssh ir kt.) veikimui.
Kompiuteris neatsako į ping ar kitokias užklausas, visi prisijungimai yra atmetami (REJECT) arba baigiasi jų galiojimo laikas (DROP) kai yra skanuojami prievadai.

$ ping -c 1 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
--- 62.78.243.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

Bandant prisijungti prie HTTP 80 prievado:

$ telnet 10.0.0.1 80
Trying 10.0.0.1...
telnet: connect to address 10.0.0.1: Connection refused

Peradresuoti visą srautą iš HTTP 80 prievado į 8080 prievadą:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080

Pakeisti taisyklę nr. chain rulenum lentelėje table į taisyklę su parametru DROP:

iptables [-t table] -R chain rulenum DROP


Naudota literatūra

http://linux.die.net/man/8/iptables
http://en.wikipedia.org/wiki/Iptables
http://pixel.lt/iptables-naudojimas.html