Locked History Actions

Key Goal Indicator

Žodis angliškai

Key Goal Indicator

Santrumpa

KGI

Žodis Lietuviškai

Raktinis Tikslo Indikatorius


Apibrėžimas

Raktinis Tikslo Indikatorius (RTI) – apibrėžia tam tikro darbo tikslą, t.y. kas turi būti padaryta.


Paaiškinimai

RTI yra darbų indikatorius padedantis stebėti kiek darbo liko padaryti, kad pasiekti užsibrėžtą tikslą. Lyginant su Raktiniu Veikimo Indikatoriumi, kuris reiškia kaip gerai tam tikras procesas vyksta, Raktinis Tikslo Indikatorius reiškia ką reikia padaryti. Kaip pavyzdį galima paimti serverio veikimą. KGI rodytų norimą pasiekti galimų prisijungimų skaičių, o KPI rodytų maksimalų galimą prisijungimų skaičių(nenulužtant serveriui).

Literatūra

  1. http://www.ezcobit.com/UsingCobit/html/02Basics14.html

  2. http://hci-itil.com/COBIT/CO/definitions/KGI.html