Locked History Actions

Key Performance Indicator

Žodis angliškai

Key Performance Indicator

Santrumpa

KPI

Žodis Lietuviškai

Raktinis Veikimo Indikatorius


Apibrėžimas

Raktinis Veikimo Indikatorius (RVI) arba tiesiog Veikimo Indikatorius(VI) yra industrinis žargono terminas reiškiantis tam tikro veikimo matavimą.


Paaiškinimai

RVI dažnai naudojamas organizacijų, kad išmatuoti kaip sėkmingai veikia organizacija ar tam tikra jos funkcija. Sėkmingas veikimas gali būti apibūdintas kaip padarytas progresas siekant kažkokių tikslų arba arba tiesiog kažkoks veikimo rezultatas (pvz. detalių partija be defektų, 10/10 patenkintų klientų ir pan.). Protingas RVI pasirinkimas lemia tai koks geras supratimas yra apie organizaciją ir jos tikslus.

Informacinėse technologijose RVI gali būti:

  1. serverio prieinamumo laikas;
  2. laikas tarp neišvengiamų gedimų;
  3. būtinas remonto laikas;
  4. neplanuoto neprieinamumo laikas.

Literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/Key_performance_indicator