Locked History Actions

Label Switching Router

Label Switching Router

LSR

Žymėtus paketus komutuojantis maršrutizatorius


Apibrėžimas

LSR (angl. Label Switching Router) - tai didelio greičio maršrutizatorius stuburiniame MPLS tinkle, dalyvaujantis LSP (angl. Label Switching Path) sudaryme ir naudojantis atitinkamus žymės signalizacijos protokolus bei didelio greičio duomenų trafiko perjungimą, sudarytuose keliuose.


Paaiškinimai

MPLS paketo sukūrimui ir persiuntimui MPLS tinklu reikalingi tokie žingsniai (1 pav.):

  • žymės suformavimas ir paskirstymas;
  • lentelės sudarymas kiekviename maršrutizatoriuje;
  • žymės perjungimo kelio sudarymas;
  • žymės įterpimas/lentelės paieška;
  • paketo persiuntimas.

MPLS tinkle paketai iš LER1 į LER2 gali būti maršrutizuojami skirtingais keliais. Šie keliai gali būti parenkami, atsižvelgiant į trafiko kokybinius reikalavimus.

attachment:mpls_vpn.png

1 pav. Principinė MPLS VPN srauto MPLS tinkle schema.

Kiekvienas paketas, patekęs į MPLS tinklą, yra pažymimas fiksuoto dydžio žyme prieš persiunčiant jį toliau. Pažymėjus paketą ir norint jį siųsti toliau, MPLS tinkle nebereikia nagrinėti paketo trečio lygmens (pagal OSI) antraštės. Toliau paketai MPLS tinkle komutuojami, pagal žymes. Sudarant MPLS VPN yra naudojamos dvi MPLS žymės: vidinė ir išorinė. Vidinė žymė paženklina konkretų VPN ir yra unikali visame MPLS tinkle. Išorinė žymė paženklina konkretų FEC (angl. FEC - Forwarding Equivalence Class) ir kinta paketą perduodant per LSR maršrutizatorius. Visos išorinės žymės MPLS tinkle yra lokalios prigimties, t.y., kiekvienas LSR mazgas, priėmęs pažymėtą paketą, išanalizuoja žymę, pakeičia ją išeinančia žyme ir persiunčia paketą toliau.

Paketui paliekant MPLS tinklą, kraštinis LER mazgas pašalina žymę, perskaito IP antraštės informaciją ir persiunčia IP paketą toliau pagal jos reikalavimus.

Aukščiau aprašytos MPLS protokolo funkcijos yra naudojamos VPN paslaugos, paremtos MPLS technologijos pagrindu, realizavimui. Šis protokolas dabar yra pagrindinis IP stuburinio tinklo protokolas, o jo pagrindu kuriamos paslaugos yra taip, kad vystantis IP tinklui jas toliau būtų galima taikyti.


Naudota literatūra

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Label_Switch_Router

  2. http://rtn.elektronika.lt/rtn/0302/technologija.html