Locked History Actions

Layer 2 Forwarding

Žodis angliškai

Lithuanian author's law defences association agency

Santrumpa

LATGA-A

Žodis Lietuviškai

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrą


Apibrėžimas

LATGA-A – autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija, turinti juridinio asmens statusą ir savo veikloje besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Autorių teisių bei gretutinių teisių įstatymu, taip pat kitais teisės aktais bei asociacijos įstatais.


Paaiškinimai

Šiuo metu LATGA-A atstovauja 3594 Lietuvos autorių (asocijuotų narių) teisėms bei daugiau kaip 2 mln. užsienio autorių teisėms. Tarp atstovaujamų Lietuvos autorių daugiausia yra muzikos kūrinių ir muzikos kūrinių teksto autorių bei leidėjų– 1597, literatūros, dramos ir audiovizualinių kūrinių autorių – 1122, vizualiojo meno kūrinių autorių – 868. Savo autorines teises mūsų agentūrai taip pat patikėjo administruoti 7 kolektyviniai nariai – LATGA-A steigėjai. LATGA-A, laikydamasi savo įstatų ir su autoriais sudarytų sutarčių, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, atlieka šias funkcijas: suteikia naudotojams neišimtines licencijas panaudoti autorių kūrinius, renka ir išieško autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą pagal neišimtines licencijas, paskirsto ir išmoka surinktą autorinį atlyginimą autoriams arba juos atstovaujantiems subjektams,

  • be atskiro įgaliojimo teisme ir kitose institucijose gina jos atstovaujamų autorių teises,

teikia konsultacijas autoriams ir kitiems fiziniams bei juridiniams subjektams autorių teisių apsaugos bei autorių kūrinių panaudojimo įvairiose srityse klausimais.

Nuo 1992 metų LATGA-A priklauso Tarptautinei autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacijai (CISAC) ir yra tikroji jos narė. Narystė šioje organizacijoje LATGA agentūrai suteikė teisę pasirašyti abipusio atstovavimo sutartis su užsienio autorių teisių apsaugos bendrijomis ir atstovauti jų autorių interesams Lietuvoje.

  • LATGA-A yra pasirašiusi 132 abipusio atstovavimo sutartis su 101 bendrija iš 55 šalių.


Naudota literatūra

1. http://www.latga.lt/


CategoryŽodis