Locked History Actions

Link Control Protocol

Žodis angliškai

Link Control Protocol

Žodis Lietuviškai

Susijungimo valdymo protokolas


Apibrėžimas

LCP (Link Control Protocol) yra svarbiausias Point to Point sąsajos protokolas, kuris nustato sėkmingą ryšio sudarymą duomenų siuntimui.

Paaiškinimai

Išskiriamos trys pagrindinės susijungimo būsenos:

-Konfigūravimo:

  • Nustato susijungimo parametrus.

-Palaikymo:

  • Palaiko atidaryta susijungimą duomenų siuntimui.

-Uždarymo:

  • Uždaro susijungimą, kai jis yra nebenaudojamas.

Kiekviena iš šių funkcijų turi būti įgyvendinta sudarant ryšį tarp dviejų taškų. Žemiau yra pateiktas pavyzdys, kaip yra atliekama kiekviena būsena.

LCP1.JPG

Pirma yra apsikeičiama Configure-Request ir Configure-Ack paketais. Tada yra pasikeičiama autentifikavimo paketais, jei mainai pavyksta tada yra pereinama į duomenų perdavimo dalį, bet pradžioje yra patikrinama ar galimas normalus duomenų siuntimas naudojant Echo-Request ir Echo-Reply žinutes. Jei viskas tvarkoje pradedamas duomenų siuntimas. Ir galiausiai susijungimas yra nutraukiamas naudojant Terminate-Request ir Terminate-Ack žinutes.

Ryšio konfigūravimas yra pati svarbiausia dalis sudarant ryšį tarp dviejų įrenginių. Šiame žingsnyje yra nustatomi parametrai kuriais veiks sudarytas ryšys. Toliau yra pateikiamas veikimo algoritmas.

LCP2.JPG

Procesą inicijuoja pirmasis įrenginys, kuris nori pradėti ryšio sudarymą, taip sukurdamas ir siųsdamas Configure-Request žinutę. Šioje žinutėje yra daug nustatymo pasirinkimo galimybių t.y. kokio tipo ryšį nori sudaryti pirmasis įrenginys.

Naudota literatūra

http://www.tcpipguide.com/free/t_PPPLinkControlProtocolLCP.htm