Locked History Actions

Little-endian

Žodis angliškai

Little Endian

Santrumpa

Nėra

Žodis Lietuviškai

Didėjantys baitai


Apibrėžimas

Baitų seka, kuri prasideda mažiausiai reikšmingu baitu ir baigiasi svarbiausiu.


Paaiškinimai

Seka, kuria baitai yra išdėstyti keletą baitų užimančiame skaičiuje ar simbolyje. Svarbumo reikšmė didėja kartu su atminties adresu arba laiku. Mažiausiai reikšmingas baitas eina pirmas, kiti seka iš paskos reikšmės didėjimo tvarka.

Pvz.: dešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt du būtų užrašomi kaip 25301. Čia pats mažiausias skaitmuo „2“ yra pirmas, o pats svarbiausias (kurio keitimas, daugiausiai keičia patį skaičių) paskutinis – „1“.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Little-Endian.svg/280px-Little-Endian.svg.png