Locked History Actions

Local Area network

Žodis angliškai

Local Area Network

Santrumpa

LAN

Žodis Lietuviškai

Vietinis (lokalusis) tinklas


Apibrėžimas

LAN - tai uždarasis tinklas, aptarnaujantis mažoje teritorijoje esančius vienos organizacijos vartotojus, sujungtus telefoninio, kabelinio arba optinio ryšio kanalais (didžiausias atstumas tarp vartotojų – kelios dešimtys kilometrų).


Paaiškinimai

LAN tinkle kompiuteriai geografiškai išdėstyti netoli vienas kito. Jis dažniausiai įrengiamas vieno pastato viduje arba sujungiant keletą greta esančių pastatų. Tokio tinklo jungiamų kompiuterių skaičius gali būti iki kelių šimtų. Vietiniai tinklai dažniausiai aptarnauja nedideles įmones, įstaigas arba didelių bendrovių teritorinius padalinius. Dažniausiai organizuojamos tokios vietinių tinklų atmainos:

• Tinklas su paslaugų kompiuteriais. Tinkle su paslaugų kompiuteriais vienas ar keli galingesni kompiuteriai specializuojami visiems tinklo vartotojams aptarnauti. Tokie kompiuteriai vadinami paslaugų kompiuteriais (serveriais). Jie gali būti skirti rinkmenoms laikyti (rinkmenų paslaugų kompiuteris), spausdinimui (spausdinimo paslaugų kompiuteris), skaičiavimams ir kt. Kiekvienas tinklo vartotojas savo darbo vietoje gali naudotis tokių kompiuterių paslaugomis bei ištekliais;

• Lygiateisių (vienodo rango) kompiuterių tinklas. Lygiateisių kompiuterių tinkle visi kompiuteriai turi vienodas teises. Tai reiškia, kad visi jie gali dalintis pagrindiniais tinklo ištekliais (išorinės atmintinės talpa, spausdintuvais) su kitais tinklo vartotojais.

  • Abi tinklų atmainos turi principinių skirtumų, nusakančių jų galimybes. Vieno ar kito kompiuterių tinklo pasirinkimą lemia šie faktoriai:

• įmonės dydis, veiklos pobūdis;

• tinklo apkrovos intensyvumas (traffic), vartotojų poreikiai;

• saugumo (security) laipsnis;

• administravimo galimybės;

• plėtros perspektyvos;

• finansavimo lygis.


Naudota literatūra

1. http://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteri%C5%B3_tinklas

2. http://www.vpu.lt/ecdl/1modulis/6_1.html