Locked History Actions

Logical Link Control

Logical Link Control

LLC

Loginio sujungimo kontrolė


Apibrėžimas

LLC (angl. Logical Link Control) - loginio ryšio valdymas. Nutraukia arba sujungia ryšį, valdo duomenų srautą, sudėlioja duomenų kadrus į vietas, laukia kadrų gavimo signalų.


Paaiškinimai

Du žemutiniai OSI lygmenys, fizinis ir kanalinis, nustato, kokiu būdu keletas kompiuterių gali naudotis kompiuteriniu tinklu. Pagal OSI modelio IEEE Project 802 (angl. IEEE - INSTITUTE of ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERS) išplėtimą kanalo lygmuo skirstomas į dar du lygmenis:

II. Kanalo lygmuo

Loginio ryšio valdymas (LLC)

Prisijungimo valdymas (MAC)

Loginio ryšio valdymo režimas nustato kompiuterių poros ryšio kanalą ir tinklo sąsają su kitais mazgais. Būtent per LLC lygmenį atliekami paklausimai dėl transporto operacijų, klaidų kontrolės. Sis lygmuo atsako už transporto operacijų kokybę. Kiti kompiuteriai gali vykdyti tik kitų lygmenų veiksmus (802.2 kategorija). Prisijungimo valdymo režimas nustato ryšį su tinklo plokšte ir kontroliuoja, kad duomenys būtų perduodami be klaidų (802.3, 802.4, 802.5, 802.12 kategorijos).

Loginio ryšio lygmenyje atliekamos transporto tarnybos paslaugos, kurios perduoda informaciją datagramų būdu arba atlieka procedūras, skirtas jungtimis nustatyti bei atkurti. Paprastai LLC protokolas perduoda savo informaciją MAC lygmens protokolui, kuris papildo kadrą savąja informacija. Ethernet kadro struktūra:

Ethernet preambulė

LLC kadras

LLC protokolas turi trijų lygmenų procedūras aukštesnių lygmenų protokolų reikmėms.

LLC1 procedūra nenustato sujungimo ir neduoda patvirtinimo. Tai datagraminis darbo režimas, kuris neatlieka jokių kitų darbų, nes jie realizuojami aukštesnio lygmens protokoluose.

LLC2 procedūra nustato sujungimą su patvirtinimu, t. y. vartotojas turi galimybę prieš perduodamas bet kokius duomenis juos patikrinti.

LLC3 procedūra nenustato sujungimo su patvirtinimu. Ji dažniausiai naudojama tinkluose, kai nenutraukiant sujungimo reikia patikrinti siunčiamų duomenų klaidas.

Visi LLC lygmens kadrai turi tapačią struktūrą:

Vėliavėlė
01111110

DSAP tarnybos
įeities adresas

SSAP tarnybos
įeities adresas

Valdantysis
laukas

Duomenys

Vėliavėlė
01111110

Duomenų laukas skirtas aukštesnių lygmenų protokolų paketams perduoti. Adresų laukai užima vieną baitą ir juose talpinama informacija apie aukštesnio lygmens protokolą, siunčiantį duomenis. Kiekvienas mazgas, gavęs informaciją, pirmiausia išanalizuoja šią dalį, kad nustatytų struktūrą ir kitus duomenis. Valdymo lauke svarbus kiekvienas bitas. Pavyzdžiui, LLC2 procedūra čia įrašo komandą, reikalaujančią atsakymo iš gavėjo. Šiame lygmenyje naudojami trijų rūšių kadrai:

  1. informaciniai kadrai naudojami duomenims perduoti, kartu jie sunumeruojami slenkančio lango būdu;

  2. valdantieji kadrai skirti komandoms perduoti bei loginių jungimų procedūrų atsakymams, dažniausiai tai komandos, reikalaujančios sugadintų blokų pakartojimo;

  3. nenumeruoti kadrai naudojami nenumeruotoms komandoms perduoti nenustatant loginio ryšio.

Nenumeruoti kadrai naudojami pradiniame ryšio nustatymo etape ir perduoda komandas, skirtas patvirtinti bei pranešti apie pasirengimą priimti ir perduoti informaciją.


Naudota literatūra

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Link_Control

  2. http://ktl.kauko.lt/~Guciukas/Baigiamojo%20egzo%20teorija/Tinklai/18skyrius.pdf