Locked History Actions

MIMO

Žodis angliškai:

Multiple-input and multiple-output

Santrumpa:

MIMO

Žodis lietuviškai:

Apibrėžimas:

MIMO (angl. „Multiple - input and multiple - output”) - santrumpa, kuri vartojama telekomunikacijų srityje nusakyti bevielio ryšio technologiją. Tai technologija kur siųstuvas ir imtuvas naudoja daugiau nei po vieną anteninį įrenginį siekiant perduoti daugiau duomenų tuo pačiu metu. MIMO panaudojimas suteikia galimybę padidinti bevielių ryšių technologijų suteikiamą pralaidumą (duomenų perdavimo spartą) bei veikimo nuotolį, nedidinant tokių esminių parametrų kaip siųstuvo galia ir naudojamo radijo kanalo dažnių juostos plotis. Kitaip tariant, atsiranda galimybė padidinti santykį Mb/Hz – perduoti daugiau duomenų tuo pačiu radijo kanalu per tą patį laiko tarpą. Visi bevieliai įrenginiai su 802.11n standartu palaiko MIMO technologiją.

Savybės ir veikimo principas:

MIMO technologija išnaudoja natūralų radijo bangų reiškinį, vadinamą fedingu arba (angl. multipath) daugkeliu signalų sklidimu. Fedingas arba daugiakelis signalų sklidimas atsiranda, kai signalas pasidalina į du ar daugiau signalus, atsimušdamas nuo natūralių ar dirbtinių objektų, jų sienų, lubų ar kitų vietų, taip imtuvą pasiekia kelios skirtingo kampo ir amplitudės bangos skirtingu laiku. Ankščiau toks signalo sklidimas sukeldavo bevielių signalų interferenciją ir taip juos sulėtindavo, buvo sunku atkurti originalų signalą. MIMO naudoja erdvinė įvairovę priimant vienu metu kelis geriausius signalus naudojantis keliomis antenomis. Ankstesnės sistemos galėjo priimti tik vieną geriausią signalą.

MIMO technologija padidina radijo ryšio našumą ir diapazoną, kai panaudojama „išmanių” (angl. smart) antenų pritaikyme. Ji išnaudoja fedingo (daugiakelio) signalo sklidimo teikiamus privalumus ir naudojant išmaniuosius siųstuvus imtuvus su pridėta erdvine įvairove. Technologija leidžia antenoms veikti išmaniai, sudarant sąlygas atvykstančių duomenų srautų derinimui iš skirtingų signalų kelių, skirtingais laiko momentais, efektyviai padidinant imtuvo galią. Išmaniosios antenos naudoja kintamos erdvės technologiją, kuri leidžia gerai išnaudoti perteklines antenas.

1pav.jpg

1 pav. MIMO signalų siuntimas-priėmimas.

MIMO technologija veikia pagrįsta statistinės matematikos pagrindu. Skirtingas antenas pasiekia skirtingus kelius nuėję, atsispindėję signalai su galimomis klaidomis 1pav.,. Atėję signalai saugomi kaip matricos elementai ir statistiniu ryšiu tarp kintamųjų, vadinamu koreliacija, apskaičiuojami tiek kryžminės koreliacijos tiek koreliacijos koeficientai. Pasinaudojus statistikos matematikos modeliu atkuriamas pirminis signalas.

Privalumai:

Didesnis kiekis antenų paprastai reiškia didesnį greitį. Bevielis adapteris su trimis antenomis idealiu atveju pasiekia 600Mbps greitį, o su dviem antenomis 300Mbps. Maršrutizatoriai pasiekiantys didžiausią galimą greitį turi turėti keletą antenų ir palaikyti 802.11n standarto savybes. MIMO technologija gerai išnaudoja radijo kanalo dažnių plotį, veikia didesniu nuotoliu lyginant su kitomis technologijomis.

Naudota literatūra:

1. Wikipedia The Free Encyclopedia [interaktyvus].[Žiūrėta 2014 m. lapkričio 12 d.]. Prieiga per internetą: http://en.wikipedia.org/wiki/MIMO

2. Intel support. [interaktyvus]. Wireless networking: What is multiple-input and multiple-ouput (MIMO)?.[Žiūrėta 2014 m. lapkričio 10 d.].Prieiga per internetą: http://www.intel.com/support/wireless/sb/CS-025345.htm

3. Share technote [interaktyvus]. LTE Quick Reference: Fading [žiūrėta 2014 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www.sharetechnote.com/html/Handbook_LTE_Fading.html