Locked History Actions

Media Access Control

Žodis angliškai

Ring

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Žiedas


Apibrėžimas

žiedinė topologija, kai kompiuterius jungiantis kabelis yra uždaro žiedo pavidalo


Paaiškinimai

Žiedinėje topologijoje nebūna nė vieno laisvo kabelio galo, kur būtų reikalinga uždėti aklė. Duomenų signalai perduodami viena kryptimi ir praeina visus žiedo kompiuterius. Gavėjas padaro duomenų kopiją ir laukia kitos duomenų kopijos. Siųstą duomenų paketą panaikina tas kompiuteris, kuris jį pasiuntė, kai kuriais atvejais jį gavęs kompiuteris. Fiziniame žiede kiekvienas kompiuteris turi kartotuvo funkciją. Seniau vienam kompiuteriui sugedus, visas tinklas nustodavo veikti. Pastaruoju metu retransliatoriai atskiriami nuo kompiuterių, todėl tinklas nenustoja veikti kompiuteriams sugedus ar juos išjungus. Šiuolaikiniuose žiediniuose tinkluose ši topologija paprastai realizuojama koncentratoriuje arba komutatoriuose, todėl fizinės jungtys iš išorės mažai skiriasi nuo žvaigždės topologijos. Jei kuris nors kompiuteris klaidingai nurodo duomenų paketo gavėjo adresą, tai informacija keliauja ratu – kiekvienas kompiuteris ją vis perdavinės kitam. Atsižvelgiant į šią situaciją, tinkle įrengiamas koks nors mazgas, kuris atpažįsta ir pašalina tokį duomenų paketą. Dažniausiai tai būna kompiuteris, kuris atlieka centralizuoto valdymo funkcijas.


Naudota literatūra

http://ik.ku.lt/lessons/konspekt/tinklai/split_conspectus.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Network_topology


CategoryŽodis