Locked History Actions

Mesh

Multipurpose Internet Mail Extension

MIME

Universalus Interneto pašto papildymas, tariasi kaip «maim»


Apibrėžimas

Tai standartas, aprašantis skirtingų tipų duomenų perdavimą elektroniniu paštu, taip pat turi platesne specifikaciją informacijai koduoti ir laiškams formatuoti, kad juos galima butų perduoti internetu.

== MIME skirtas egzistuojančios TCP/IP pašto sistemos galimybių išplėtimui. Jis įtakoja į pašto sistemos persiunčiamą objektą, o ne persiuntimo procesą. Nepakeičia SMTP, POP ar TCP, tačiau praplečia elektroninio pašto sąvokų ir funkcijų ribas. MIME išplečia RFC 822 standartą dviem kryptimis:

• Įvairių tipų duomenų palaikymas. Pašto sistema, apibrėžta RFC 821 ir 822, gali persiųsti tik 7 bitų duomenis ASCII formatu. Tokia sistema tinka tekstinių (simbolinių) US ASCII formato duomenų persiuntimui. Tačiau tokia sistema netinka pasaulio kalbų su skirtingais simbolių rinkiniais aptarnavimui bei negali užtikrinti dvejetainių (binary) duomenų persiuntimą.

• Sudėtinių duomenų persiuntimo palaikymas. Standartas nesiūlo detalaus paties elektroninio pranešimo (body) aprašymo. Daugiau dėmesio skiriama operacijos su antraštėmis. Galioja RFC 1521 išplėtimas.

  • Abu palaikymai MIME realizuojami, nustatant skirtingų tipų duomenų kodavimo būdą bei tokią pranešimo struktūrą, kuri leistų persiųsti keletą skirtingų objektų viename pranešime. Iš RFC 1521, Mechanism for Specifying and describing the Format of Internet Message Bodies, seka: suformuojamos dvi antraštės (header), kurios ir sukuria pranešimo struktūrą skirtingų tipų duomenų perdavimui. ==

Tai antraštės:

• Content–Type (turinio tipas),

• Content–Transfer–Encoding (turinio kodavimo būdas).

  • Content–Type nustato pranešime esančių duomenų tipą. Antraštėje dar yra laukas subtype (potipis), kuris patikslina apibrėžimus. Palaikomų duomenų tipų skaičius augs tiek, kiek pranešime rasis naujų duomenų formatų. Antraštėje Content–Transfer–Encoding apibrėžiamas duomenų užkodavimo tipas. Tradiciškai, SMTP sistemos perdavinėja tik 7 bitų ASCII duomenis, ne ilgesnėmis kaip 1000 baitų eilutėmis. Norint garantuoti, kad duomenys iš MIME sistemos bus perduoti per 7–ių bitų kodavimą palaikančią sąsają (gateway), juos reikia užkoduoti pagal RFC 1521 numatytą dvejopo pobūdžio 6–ių tipų koduote.


Naudota literatūra

1. http://www.kf.vu.lt/~public/ivsm1_2003/ingrida/tist01.htm

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/MIME

3. http://ik.ku.lt/lessons/konspekt/tinklai/13_02_network_exploitation.htm


CategoryŽodis