Locked History Actions

Mount

Mount

Failų sistemos prijungimas


Komanda mount yra skirta prijungti failų sistemas. Linux operacinėje sistemoje sukurus particija, naudojantis šia komanda galima particiją prijungti prie direktorijos, kad vartotojas galėtų pradėti ja naudotis. Naudojantis šia komanda galima prijungti įvesties/išvesties įrenginius (peles, klaviatūras, spausdintuvus ir t.t.), taip pat galima prijungti ir kietuosius diskus (HDD, SDD). Komandos sintaksė:


Standartinė komandos sintaksė atrodo taip:

  • mount [-t tipas] [-o parametrai] <įrenginys> <paskirties_direktorija>

Su šia komanda yra prijungiamas įrenginys device (kurio tipas yra type) į direktoriją dir.
mount [-l] [-t type] Parodo visas prijungtas failų sistemas (arba tik nurodyto tipo type). Pridėjus parametrą –l išvedami ir pavadinimai (ext2, ext3 ar XFS).
mount --bind olddir newdir Po šios komandos, tam tikra direktorija olddir gali būti prieinama ir kitoje direktorijoje newdir.
mount --move olddir newdir Perkelia prijungtą failų sistemą į kitą vietą.

Pavyzdžiui:

  • mount /dev/cdrom mount /cd

Prie pagrindinio medžio prijungiamas CD įrenginys.

Parametrai

Vykdant komandą mount, pirmiausiai yra nuskaitomi failų sistemos parametrai iš fstab lentelės, o tada vykdomi pačios komandos parametrai –o, -r ar –w.

Galimi mount parametrai:
-V išveda versiją.
-h išveda pagalbos žinutę.
-v išvada ką šiuo metu vykdo komanda.
-a prijungia visas failų sistemas, kurios paminėtos fstab lentelėje.
-f įvykdo visą mount operaciją, tik fiziškai neprijungia jokio įrenginio, taip sukuriamas dirbtinis prijungimas. Naudojant kartu su –v parametru, galima pažiūrėti ką sistema daro.
-l pridėti ext2, axt3 ar XFS pavadinimus.
-n prijungti įrenginį neįrašant nieko į /etc/mtab. Tai reikalinga, jei /etc yra nustatyta tik skaitymui.
-s jei failų sistema nepalaiko tam tikro nurodyto parametro, tai vietoj klaidos pranešimo šis parametras bus ignoruojamas.
-r prijungia failų sistemą tik skaitymui (read-only). Analogiškas parametras yra –ro.
-w prijungia failų sistemą skaitymui/rašymui (nustatyta pagal nutylėjimą).
-L prijungia particiją, kuri turi tam tikra pavadinimą (label).
-t vfstype po šio parametro yra nurodomas norimos prijungti failų sistemos tipas.

Pavyzdžiui:

  • mount –a –t nomsdos,ext

Prijungia visas failų sistemas išskyrus msdos ir ext.

-o tai nustatymų parametras, po jo seka papildomų nustatymų komandos:
async Visa įvestis ir išvesti į failų sistemą turi būti daroma asinchroniškai.
auto Gali būti naudojamas –a parametras.
defaults Naudoti nustatymus pagal nutylėjimą (rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async).
dev Interpret character or block special devices on the file system (nežinau kaip tiksliai išversti).
exec Galima paleidinėti failus. group Leisti paprastam vartotojui (ne root) prijungti papildomas failų sistemas, jei jis bando prijungti tokio pačio tipo sistemą kaip jau esančios.
mand Leidžia failų sistemos užrakinimą.
_netdev Prijungiamai failų sistemai reikalinga prieiga prie tinklo.
noauto Failų sistema gali būti prijungta tik rankiniu būdu (ji nebus prijungiama su –a parametru).
noexec Neleisti paleidinėti failų šioje sistemoje.
nomand Neleisti užrakinti failų sistemos.
nouser Uždrausti paprastam vartotojui (ne root) prijungti šią failų sistemą.
owner Leisti paprastam vartotojui prijungti failų sistemą jei jis yra to įrenginio savininkas.
remount Iš naujo prijungti tam tikrą jau prijungtą failų sistemą.
ro Prijungti failų sistemą tik skaitymui.
rw Prijungti failų sistemą skaitymui/rašymui.
sync Visos įvesties išvesties komandos turėtų būti atliekamos sinchroniškai.
users Leisti visiems vartotojams prijungti ar atjungti failų sistemą.


Naudota literatūra

http://linux.die.net/man/8/mount


CategoryŽodis