Locked History Actions

Multicast extensions to OSPF

Žodis angliškai:

Multicast extensions to OSPF

Santrumpa:

MOSTPF

Žodis lietuviškai:

Nuotolinis vektorinis grupinės transliacijos maršrutizavimo protokolas

Apibrėžimas:

MOSTPF (Multicast extensions to OSPF) - tai OSPF (Open Shortest Path First) protokolo plėtinys skirtas grupiniam transliavimui, jis yra aprašytas RFC 1584, remiasi įprastais OSPF grupinio transliavimo palaikymo būdais.

Paaiškinimas:

MOSPF maršrutizatoriai prideda prie informacijos apie transliavimo tinklo ryšių būseną, kuri yra platinama OSPF protokolu, duomenis apie mazgų tiesiogiai prijungtuose tinkluose narystę grupėse. Šie duomenys platinami tinkle naudojant papildomą dalyvavimo grupėje (angl. group membership) pranešimą. Galiausiai maršrutizatoriai turi informaciją ne tik apie tinklo tipologiją, bet ir apie tam tikros grupės narių buvimą tam tikruose prie jų prijungtų tinklų potinklių srityse. Naudodamas šią informaciją maršrutizatorius nustato trumpiausia kelią kiekvienai grupei. Tai padeda platinti grupinius paketus ne taikant platų transliavimą (angl. broadcast), o trumpiausiais keliais persiunčiant paketus nuo šaltinio į potinklius, kuriuose yra aktyvus grupės nariai.

Norint gauti duomenis apie galinių mazgų priklausymą grupėms susietuose potinkliuose, MOSPF maršrutizatorius naudoja IGMP užklausas ir atsakymus. Įvykus mazgo prisijungimui prie ar atsijungimui nuo grupės maršrutizatorius išsiuntinėja tinkle pranešimą apie narystę grupėje. Galima teigti, kad MOSPF naudoja aiškų informavimą apie grupių sudėties pokyčius ir todėl priklauso prie praretinto režimo protokolų. Be to, būdingos OSPF savybės - stabilus veikimas keičiantis tinklo tipologijai, mažesni tarnybinės informacijos kiekiai lyginant su RIP (Routing Information Protocol) protokolu, taip pat tinklo dalinimo į sritys galimybė yra pilnai paveldėtos MOSPF. Tai daro šį protokolą patraukliu naudoti dideliuose tinkluose.

Naudota literatūra:

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы (4-ое изд.). Питер. 2010. 945 psl. [621-640].