Locked History Actions

Multilayer approach

Žodis angliškai

Multilayer approach

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Daugelio lygmenų traktuotė


Apibrėžimas

Modulių grupavimas bei užsakymas tam tikrų lygmenų, kur formuojama hierarchija yra vadinama daugelio lygmenų traktuote.


Paaiškinimai

Naudojant hierarchinį principą kiekvienam tarpiniam lygmeniui, įmanoma tiksliai nustatyti ribas nuo viršaus iki apačios, kaip pavaizduota 2. pav. Naudojant tokį principą kiekvienos grupės moduliai formuoja vis naujus lygmenis. Kiekvienas naujai sudarytas lygmuo turi atlikti savo užduotis, kad jas įvykdytų privalo prašyti paslaugos iš pagrindinio lygmens modulių. Naujai sudaryti lygmenys privalo perduoti operacijos rezultatus, tiems moduliams, kurie tiesiogiai priklauso lygmeniui esančiam virš jų. Tokia hierarchinė dekompozicija prisiima suprantamus funkcijų apibrėžimus ne tik konkrečiam moduliui bet ir kiekvienam lygmeniui.

pav2LB.jpg

2. pav. Daugelio lygmenų traktuotės hierarchija


Naudota literatūra

N. Olifer, V. Olifer – Computer networks. Principles, technologies and protocols for network design. John Wiley & Sons, Ltd. 2006m. , 978 psl