Locked History Actions

Multiplexing

Žodis angliškai

Multiplexing

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Multipleksavimas


Apibrėžimas

Tai vieno kanalo panaudojimas daugiau nei vienai komunikacijai. Pasidalinti brangiai kainuojančiais resursais. Kaip pavyzdžiui, telekomunikacijų srityje, keli telefono skambučiai gali būti persiusti vienu laidu. Šis metodas „gimė“ kai buvo pradėta naudotis telegrafu. Dabar jis plačiai naudojamas komunikacijų srityje.


Paaiškinimai

Pirmosios ryšio sistemos kiekvienam kanalui naudojo atskiras perdavimo linijas. Tai labai neekonomiškas ir neperspektyvus būdas. Todėl nuo pat telefoninio ryšio pradžios buvo galvojama apie kanalų sutankinimą arba multipleksavimą. Multipleksavimas – tai kelių kanalų apjungimas į vieną bendrą didesnės talpos kanalą. Apjungiant telefoninius kanalus svarbu išvengti jų tarpusavio įtakos. : Émile Baudot sukūrė laikinio multipleksavimo sistemą 1870 metais. Multipleksavimui naudojami trys metodai: a)multipleksavimas su dažniniu kanalų atskyrimu (dažninis multipleksavimas / sutankinimas); b)multipleksavimas su laikiniu kanalų atskyrimu (laikinis multipleksavimas / sutankinimas); c)multipleksavimas su banginiu kanalų atskyrimu (multipleksavimas pagal bangos ilgį/sutankinimas). a) Dažninis sutankinimas

  • Esant dažniniam kanalų sutankinimui grupinio kanalo juostos plotis dalijamas į tam tikrą skaičių juostos pločių n, kurie atitinka standartinio telefono kanalo pagrindinei 4 kHz juostai. Kiekvieno kanalo signalas praleidžiamas pro juostinį filtrą. Todėl kiekvieno kanalo juostos plotis lygus 3,1 kHz ir jis formuojamas juostiniais filtrais, kuris kiekviena perstumtas 4 kHz. Jeigu kanalinis signalas yra labai stiprus, tai 900Hz tarpkanalinės apsaugos juostos pločio nepakanka, kad būtų išvengta kanalų tarpusavio įtakos. Kanalinių grupių formavimui yra naudojama pagrindinio ir papildomo nešlio amplitudinė moduliacija nuslopinant vieną šalutinę juostą (žemesnių dažnių arba aukštesnių) ir nešlį.
  • b) Laikinis multipleksavimas
    • Perdavimo pusėje komutatoriaus pagalba kiekvienas įėjimo kanalas nuosekliai prijungiamas tam tikram laiko intervalui (vadinamu “time-slot” arba “komutacijos intervalu”), kuris reikalingas kanalo analoginio signalo atskaitos pasiuntimui. Taip suformuotas įvairių kanalų atskaitų srautas nukreipiamas į ryšio kanalą. Priėmimo pusėje demultiplekseris išskirsto jas po atskirus kanalus. Svarbu, kad siuntimo ir priėmimo pusės komutatoriai dirbtų sinchroniškai. Telefono tinkluose komutatorius prie kanalo turi prisijungti su periodu lygiu diskretizacijos periodui .
    c) Banginis multipleksavimas
    • Dabartinė technologija ir optinių stiprintuvų panauda leidžia multipleksavimą pagal bangos ilgius (WDM) arba spektrinį kanalų sutankinimą. Kadangi OK turi apibrėžtą spektro juostos plotį, tai joje galima patalpinti keletą optinių nešlių (kanalų), besiskiriančių bangos ilgiu tiek, kad priėmimo aparatūra lengvai galėtų išskirti. Minimalus tokio multipleksavimo variantas leidžia perduoti du tolokai atskirtus kanalus viena gija. Jei naudojama optimizuota pagal dispersiją optinė gija, tai galimas didelio tankio multipleksavimas su banginiu kanalų atskyrimu (DWDM). Šiuo atveju viena gija nesunkiai perduodama iki keliolikos kanalų. Paskutiniai pasiekimai šioje srityje leidžia perduoti keliasdešimt kanalų.


Naudota literatūra

1. kk.kauko.lt/tilde/roma/c_kopija/roma/justo/II_dalis.doc 2. techno.su.lt/~lauruska/knyga2/paskaita041lt.ppt


CategoryŽodis