Locked History Actions

Name Server

Žodis angliškai

Name Server

Santrumpa

NS

Žodis Lietuviškai

Vardų serveris


Apibrėžimas

NS (angl. nameserver) – programa ar serveris, kuriame veikia name-service protokolas.


Paaiškinimai

NS pakeičia žmogui suprantamą identifikatorių į sistemai atpažįstamą, dažniausiai skaitinę, reikšmę, kuri identifikuoja tinkle esantį komponentą. DNS sistemoje vardų serveris pakeičia domeno vardą į IP adresą pasinaudodamas sukauptais DNS įrašais, pvz. adresų įrašais, vardų serverių įrašais, pašto įrašais ir pan. Vardų serveriai atsako į užklausas pasinaudodami savo duomenų bazių įrašais. Aukščiausio lygmens vardų serveriai, kurie atsako už interneto domeno vardus yra vadinami šakniniais vardų serveriais ir juos valdo ICANN (interneto korporacija atsakinga už priskiriamus numerius ir vardus).

Autoritetinis vardų serveris atsako už tam tikras domenų zonas, o kitų zonų įrašus tik kaupia. Visi žinomi domenų vardai yra zonose už kurias atsako vienas ar daugiau autoritetinių vardų serverių. Autoritetiniai serveriai gali buti master (ang. valdovas) arba slave (ang. vergas) tipo. Master tipo vardų serveriai yra atsakingi už vardų kaupimą, atnaujinimą ir atsakus į užklausas. Slave tipo vardų serveriai tik kopijuoja DNS įrašus iš master vardų serverių, o jei jų DNS įrašai naujesni už master serverių, jie prašo leidimo tapti master tipo. Tokiu atveju master tipo vardų serveriai tampa slave tipo.