Locked History Actions

National Telecommunications and Information Systems Security Directive

Žodis angliškai

National Telecommunications and Information Systems Security Directive

Santrumpa

NTISSD

Žodis Lietuviškai

Nacionalinis telekomunikacijų ir informacinių sistemų apsaugos direktyvaPaaiškinimai

15 Rugsėjis 1995 STANDARTŲ INVENTORIUS ĮTAKOS SAUGUMUI (AN INVENTORY OF STANDARDS AFFECTING SECURITY) Nacionalinio saugumo Telekomunikacijos ir informacinės sistemos saugumo komiteto (NSTISSC) ir pirmtakas komitetai (National Security Telecommunications and Information Systems Security Committee (NSTISSC) and predecessor committees) Nacionalinio saugumo telekomunikacijų ir informacinių sistemų apsaugos patariamoji memorandumą (NSTISSAM) COMPUSEC/1-90, "informacinių sistemų apsaugos JAV (OCONUS)," nuo rugsėjis 14, 1990. Nacionalinės ryšių saugumo komitetas "Tempest Glossary" (P) nuo 30 kovas 1981. NTISSD Nacionalinis telekomunikacijų ir informacinių sistemų apsaugos direktyva NTISSD No 500, 8 Jun 1987, "Telekomunikacijos ir automatizuotų informacinių sistemų saugumo švietimo, mokymo ir supratimo. NTISSD No 600, 10 Apr 1990, "Ryšių saugumas (COMSEC) stebėsenos." (National Security Telecommunications and Information Systems Security advisory Memorandum (NSTISSAM) COMPUSEC/1-90, "Protection of Information Systems Outside the Continental United States (OCONUS)," dated 14 Sep 1990. National Communications Security Committee "TEMPEST GLOSSARY" (S), dated 30 Mar 1981. NTISSD National Telecommunications and Information Systems Security Directive NTISSD No. 500, 8 Jun 1987, "Telecommunications and Automated Information Systems Security Education, Training and Awareness. NTISSD No. 600, 10 Apr 1990, "Communications Security (COMSEC) Monitoring.")


Naudota literatūra

1. http://www.fas.org/sgp/othergov/inventory.html