Locked History Actions

Network Control Protocol

Žodis angliškai

Network Control Protocol

Žodis Lietuviškai

Tinklo valdymo protokolas


Apibrėžimas

NCP naudojamas sujungti trečio OSI lygmens protokolamas, nors NCP yra antrame OSI lygmenyje.

Paaiškinimai

Išskiriamos trys pagrindinės susijungimo būsenos:

-Konfigūravimo:

  • Nustato susijungimo parametrus tam tikram NCP kanalui (LCP turi būti sukurtas). Naudoja Configure-Request, Configure-Ack, Configure-Nak ir Configure-Reject žinutes, pirmos dvi yra naudojamos LCP patikrai o paskutinės dvi konkrečiam NCP susijungimui. NCP konfigūruoja 3 OSI lygmens protokolus.

-Palaikymo:

  • Galima siųsti Code-Reject užklausa pradinėms NCP kodo reikšmėms sužinoti.

-Uždarymo:

  • Uždaro susijungimą, kai jis yra nebenaudojamas, naudojant Terminate-Request ir Terminate-Ack komandas. Vienu metu gali veikti keli NCP ryšiai.

NCP veikia, kaip mažesnė LCP versija. Taip pat kaip ir LCP, NCP turi konfigūravimo, palaikymo ir uždarymo būsenas sudarant ryšį. Žemiau esančiame paveiksle yra pateikiama, kaip yra sukuriamas NCP IPCP ryšys. Sukūrus šį ryšį galima siųsti IP duomenis per sudarytą ryši. Ryšio sudarymui naudojamos IPCP Configure-Request ir Configure-Ack žinutės. Jei nebereikalingas IPCP ryšys nebereikalingas jį galima uždaryti, bet LCP ryšys lieka atviras kito tipo duomenų siuntimui. Svarbų pirma nutraukti NCP ryšius prieš nutraukiant LCP ryšį.

NCP1.JPG

Naudota literatūra

http://www.tcpipguide.com/free/t_PPPNetworkControlProtocolsIPCPIPXCPNBFCPandothers-2.htm