Locked History Actions

Network Layer Security Protocol

Žodis angliškai

Network Layer Security Protocol

Santrumpa

NLSP

Žodis Lietuviškai

Tinklo lygmens saugumo protokolas


Apibrėžimas

Tinklo lygmens saugumo protokolas(NLSP) yra pradinis jungiamasis nukreipimo protokolas suprojektuotas,kad įveiktų dalį apribojimu,susijęs su IPX maršrutizacijos informacijos protokolų (RIP) ir jo lydinčiu,paslaugos skelbimo protokolu (SAP). NLSP yra pagrįstas OSI tarpinės System-to-Intermediate sistemos (IS-IS) protokolų ir buvo suprojektuotas, kad pakeistų RIP ir SAP. Novell originalūs nukreipimo protokolai buvo suprojektuoti, kai tarptinklai buvo vietiniai ir palyginti maži. Kaip toks,RIP ir SAP nelabai tinka šiandieniams dideliems, globaliniams tarptinklams.

Palygint RIP ir SAP, NLSP aprūpina pagerintą nukreipimą, geresnį efektyvumą ir dydžio keičiamumą. Be to, NLSP-pagrįsti maršrutizatoriai yra suderinami su RIP-pagrįstais maršrutizatoriais. NLSP-pagrįsti maršrutizatoriai naudoja patikimą pristatymo protokolą, tokiu būdu pristatymas yra garantuotas. Be to, NLSP palengvina nustatančius maršrutą sprendimus todėl, kad NLSP-pagrįsti maršrutizatoriai kaupia užbaigtą tinklo žemėlapį,ne tik kito šuoliuko informaciją tokią kaip RIP-pagrįsti maršrutizatoriai. Informacijos nukreipimas yra perduodamas tiktai, kai topologia pasikeičia, ne kas 60 sekundžių kai tai RIP-pagrįsti maršrutizatoriai daro, nepriklausomai nuo to ar topologija pasikeitė. Papildomai, NLSP-pagrįsti maršrutizatoriai siunčia paslaugos informacijos atnaujinimą tiktai, kai paslaugos keičiasi, ne kas 60 sekundžių,kai tai daro SAP. NLSP yra efektyvus keliuose būduose. Tai ypač naudinga WAN tinkle todėl, kad tai palaiko IPX ir suspaudus antraštė taip galima sumažinti paketų dydį. NLSP taip pat palaiko multimetimo adresavimą, kad informacijos nukreipimą nusiųstų tiktai į kitus NLSP maršrutizatorius,o ne į visus prietaisus,kaip tai daro RIP.

Be to, NLSP palaiko pusiausvyra per lygiagrečią trojektoriją ir gerina jungimo vientisumą. Tai periodiškai tikrina sąsajas dėl sujungimo galimybių ir dėl nustatančios maršrutą informacijos duomenų vientisumo. Jei jungimas nepasiseka, NLSP persijungia į kintamą sąsają ir atnaujina duomenų bazės topologijos tinklą, aprūpinta kiekviename mazge, kai sujungimo galimybės pakeitimai įvyksta kur nors nustatančiame maršrutą srityje. Išreiškiant dydžio keičiamumu, NLSP gali palaikyti iki 127 šuoliukų (RIP palaiko tiktai 15 šuoliukų) ir leidžia hierarchinį tinklo mazgų adresavimą, kuris leidžia tinklams turėti savyje tūkstančius LANs ir serverių. NLSP atlieka tas pačias funkcijas kaip ir SP3, bet papildomai užtikrina duomenų srauto konfidencialumą ir saugo kreipties režimo paslaugas paskirstydamas raktus.


Trumpai

NLSP yra populiaresnis IPX tinkluose už RIP. Jis naudoja efektyvesnius sujungimų būsenas aptinkančius algoritmus (angl. Link-State algorithms) ir gali greičiau prisitaikyti prie tinklo pokyčių, nes atmintyje saugo ne artimiausių maršrutizatorių adesus, bet visą tinklo žemėlapį. Kitos priežastys kodėl NLSP tapo populiaresnis už RIP:

· NLSP naudoja sesijas reikalaujančias sujungimo, todėl duomenys gavėją garantuotai pasiekia.

· NLSP sumažina duomenų srautą, nes taiko antraščių glaudinimo algoritmus.

· NLSP įgyvendinta multicast'ingo galimybė, todėl maršrutizavimo informaciją maršrutizatoriai taikydami NLSP siunčia tik kitiems maršrutizatoriams, o ne visiems tinklo mazgams.

· NLSP protokole yra įgyvendinta apkrovos balansavimo funkcija t.y. maršrutizatorius gali duomenis siųsti keliais skirtingais keliais vienu metu, jei vienas iš kelių užsipildo.

· NLSP palaiko iki 127 tinklo mazgų (RIP palaiko tik iki 15) ir leidžia naudoti herarchiny adresavimą, todėl taikant šį protokolą visos organizacijos tinklą gali sudaryti tūkstančiai tinklo įrenginių.

· NLSP maršrutizatoriai yra visiškai suderinami su RIP.

  • NLSP palaiko hierarchinį adresavimą vietiniame tinkle, tarp domenų ir globaliame tinkle. Vietiniai tinklai gali būti apjungti sukuriant domeną, o apjungus domenus gaunamas globalus tinklas. Tai įgyvendinama taip: maršrutizatorius paima tam tikrą informaciją iš aplinkinių maršrutizatorių apie jų tinklus ir prideda informaciją apie tinklą, kuriame jis pats yra. Naudojant minėtą informaciją yra suformuojamas sujungimo būsenos paketas (angl. Link-State packet), kuris apibūdina artimiausius tinklo mazgus. Visi LSP sukurti visų maršrutizatorių vietiniame tinkle sukuria vietinio tinklo sujungimo būsenų duomenų bazę


Naudota literatūra

http://users.freenet.am/~file/DownDB/CISCO_PDF/NetWareLinkServiceProtocol_CISCO.pdf

http://www.javvin.com/protocolNLSP.html


CategoryŽodis