Locked History Actions

Network layer

Žodis angliškai

Network layer

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Tinklinis lygmuo


Apibrėžimas

Tinklinis lygmuo(angl. Network layer) – aprašo, kaip duomenų sekos turi būti perduodamos visame tinkle.


Paaiškinimai

Tinklinis lygmuo - užtikrina potinklio darbo valdymą, šio lygmens pagrindė funkcija paketų maršrutizavimas. Sprendžiamos perkrovimų problemos, paketų adresavimas.

Tinklinis lygmuo atlieka kelio parinkimą tarp dviejų sistemų, kurios gali būti geografiškai skirtinguose potinkliuose. - Čia dažniausiai skiriami kompiuteriai siuntėjai, kompiuteriai tarpininkai, kompiuteriai gavėjai. - Kadangi du mazgus gali skirti didelis atstumas ir daug potinklių, tai šis lygmuo atlieka maršrutizavimo uždavinį, t.y. parenka optimalų kelią tarp dviejų sistemų remiantis tam tikrais kriterijais. Suformavus kelią, informacija perduodama per šį kelią.

Jei gavėjas toli, tai kreipiamasi į maršrutų lentelę, pagal kurią nustatomas optimalus maršrutas. Jame veikia šios protokolų grupės: - tinklo protokolai, - maršrutizavimo protokolai.

  • Svarbiausia šio lygmens funkcija – informacinių paketų maršrutizavimas (nukreipimas) nuo šaltinio iki tikslo. Maršrutai gali būti paremti statinėmis, retai keičiamomis lentelėmis arba nustatomi kiekvienam paketui, pagal realų tinklo apkrovimą esamu momentu (dinaminis maršrutizavimas). Tinkliniame lygmenyje sprendžiamos perkrovimų – tinklo kamščių problemos. Šiame lygmenyje sprendžiamos ir tokios perėjimo iš vieno tinklo į kitą problemos, kaip skirtingas adresavimas, protokolų neatitikimai, paketų ilgių skirtumai ir pan.

Tinklinio lygmens protokolų šeimai priklauso NetBEUI, IPX, IP.


Naudota literatūra

http://lt.wikipedia.org/wiki/OSI_modelis

http://www.tutorial5.com/.../osi-model-7-layers.png

http://www.techtext.net/lt/networks/7-layer-osi-model.html