Locked History Actions

P2P

Žodis angliškai:

Peer to peer

Santrumpa:

P2P

Žodis lietuviškai:

Lygiarangiai

Apibrėžimas:

P2P (peer-to-peer) yra tinklo modelis, kuriame keitimasis resursais vyksta tiesiogiai tarp vartotojų. Tai yra priešingybė kliento-serverio modeliui. Gryname P2P tinkle nėra kliento ir serverio sąvokų – susijungę vartotojai yra lygiaverčiai, t. y. kiekvienas veikia ir kaip klientas, ir kaip serveris. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas siūlo lietuvišką „peer-to-peer“ atitikmenį lygiarangiai. Jame lygiarangių architektūra apibrėžiama kaip „tinklo architektūra, sudaryta iš dviejų arba daugiau kompiuterių, kurie keičiasi duomenimis naudodami tą pačią arba to paties tipo programinę įrangą“. P2P tinkle resursų (atminties, tinklo, procesoriaus) naudojimas yra tolygiai paskirstytas tarp visų tinklo narių, kurie gali naudoti ir vienas kito resursus. Šių resursų naudojimą P2P tinkle kiekvienas narys kontroliuoja autonomiškai. Tinklo nariai sujungti internetu, kuriame nario IP laikui bėgant gali keistis. Nuolat vyksta narių kaita: vieni pasitraukia, ateina kiti. Nariai susisiekia vienas su kitu tiesiogiai, be centralizuotos kontrolės ar koordinacijos. Centralizuoti serveriai kai kada naudojami tik darbo optimizavimui (hibridinės sistemos). Nariai nebeskirstomi į klientus ir serverius savokų, nes bet kuris narys atlieka abu vaidmenis. Visa sistema kuriama taip, kad veiktų savaime.

Naudota literatūra:

http://lt.wikipedia.org/wiki/P2P