Locked History Actions

PDC emulator

Žodis angliškai

Primary Domain Controller emulator

Santrumpa

PDC emulator

Žodis Lietuviškai

Pirminio domeno kontrolerio emuliatorius


Apibrėžimas

PDC emulatoriaus valdytojas (angl. Primary Domain Controller emulator master) vykdo slaptažodžių keitimus klientų kompiuteriuose ir replikuoja atnaujinimus visuose domeno kontroleriuose.


Paaiškinimai

Vienu metu tik vienas domeno kontroleris kiekviename miško domene gali veikti kaip PDC emulatoriaus valdytojas.

Užtikrinant sklandų slaptažodžių naudojimą, PDC emulatorius veikia kaip DC koordinatorius pakartotinai tikrinant neteisingus slaptažodžius ir atsisiunčiant slaptažodžių pakeitimus. Kai PDC yra prieinamas, vartotojai gali naudoti naujus slaptažodžius iš karto visoje darbinėje aplinkoje. PDC emulatorius taip pat gauna pranešimus apie nesėkmingus prisijungimus prie DC. Paskyrų užblokavimas atliekamas irgi PDC emulatorius.

PDC emulatorius taip pat veikia kaip laiko sinchronizavimo serveris visiems kitiems DC domene.


Literatūra

  1. http://support.microsoft.com/kb/197132

  2. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773108(WS.10).aspx