Locked History Actions

Packet Delay Variation

Žodis angliškai

Packet Delay Variation

Santrumpa

PDV

Žodis Lietuviškai

Paketų vėlavimo kitimas


Apibrėžimas

Kompiuterių tinkluose paketų vėlavimo kitimu (pokyčiu) yra vadinamas skirtumas tarp dviejų pasirinktų srauto paketų vėlavimo laikų.


Paaiškinimai

Kalbant apie kompiuterių tinklus, drebėjimas ir paketų vėlavimo kitimas yra iš esmės ta pati sąvoka. Tačiau apibendrinat, galima pastebėti, kad drebėjimas yra vartojamas kalbant apie patį reiškinį, o PDV – apie konkrečias skaitines vertes. PDV yra apibrėžiamas, kaip paketų vėlavimas, lyginant du paketus tarpusavyje.

Konkretūs atskaitos taškai vėlavimo matavimui nėra apibrėžiami. Tačiau tai gali būti pavyzdžiui paketas, ilgiausiai užtrukęs, arba paketas, užtrukęs trumpiausiai. Vėlavimas yra matuojamas pradedant nuo paketo perdavimo pradžios ir baigiamas kai visas paketas yra priimtas imtuve. Skaičiuojant šį parametrą, vėlavimo dalis, kuri yra vienoda visiems paketams sraute, gali būti eliminuota, o skaičiuojamas tik skirtumas. Pavyzdžiui, jeigu perduodami vienodo dydžio paketai, tai juos priimant jų apdorojimas užtrunka tą patį laiką. Todėl šią dalį galima būtų eliminuoti ir galutinės atskaitos tašku laikyti laiką, kai paketas atvyksta į paskirties vietą, o ne laiką, kai paketas yra pilnai apdorojamas ir priimamas.

RFC 3393, IETF grupės išleistame dokumente nerekomenduoja kalbant apie kompiuterių tinklus naudoti termino drebėjimas. Vietoj jo rekomenduojama naudoti PDV. Jų siūlymas yra toks todėl, kad terminas drebėjimas labai plačiai naudojamas kitose srityse, kaip elektronika, audio signalų apdorojimas, ADC konversijos ir pan. Tačiau apibendrinant peržvelgtą literatūrą, visgi galima pastebėti, kad drebėjimas vartojamas aprašant patį reiškinį, o PDV naudojamas kaip konkretus matas.

Perduodant vaizdo ir garso tiesioginius srautus šis parametras turi labai didelę reikšmę. Kaip jau aptarta ankščiau, tai šalinama atliekant buferizaciją. Signalo perdavimas yra užlaikomas, kad vartotojas galėtų matyti nenutrūkstamą srautą.


Pavyzdys

Momentinis paketų vėlavimo pokytis gali būti apskaičiuotas taip. Tarkime paketai yra išsiunčiami kad 20 ms. Jeigu antrasis paketas yra priimamas 30 ms po pirmojo, tai momentinis PDV = -10 ms, tai reiškia, kad paketai buvo išsklaidyti. Jeigu antrasis paketas, yra priimamas praėjus 10 ms nuo pirmojo, momentinis PDV = +10 ms. Tai vadinama paketai buvo suspausti laike.

Šaltiniai

1. RFC 3393 memorandum

2. Packet Delay Variation (Wikipedia)