Locked History Actions

Peak Information Rate


PIR


Peak Information Rate


Maksimalus bitų srautas


PIR (angl. Peak Information Rate) – tai maksimalus bitų srautas kuris yra leistinas klientui, jam sutikus su tam tikrom teikėjo sąlygom.


PIR (angl. Peak Information Rate) – tai maksimalus bitų srautas kuris yra leistinas klientui, jam sutikus su tam tikrom teikėjo sąlygom, pvz., SLA (angl. Service Level Agreeement – tai tarsi kontraktas tarp užsakovo ir teikėjo, kuriame aprašomos visos techninės sąlygos kurios bus teikiamos pvz., MTTF(Mean Time Beetween Failure), MTTR(Mean Time To Repair) ). Tam tikram užsakovui PIR negali būti didesnis už jam suteiktos linijos spartą. Jeigu PIR yra išreiškiamas λ_max tuomet teorinis paketo atkeliavimo laikas bus: 1/λ_max

PIR yra išreiškiamas baitais per sekunde (B/s). PIR matuoja IP paketų perdavimo dažnį/spartą ir skaičiuoja IP paketo baitų kiekį. Jeigu teikėjas nori pakeisti PIR tuomet jam reikia keisti CIR ir PBS (angl. Peak Burst Size). Paketai kurie yra aukščiau CIR (angl. Committed Information Rate), tačiau žemiau PIR, yra pažymimi „medium-high“ prioritetu (geltona spalva). Paketai, kurie viršija PIR, yra pažymėti „high“ prioritetu (raudona spalva).


  1. QOS in packet networks, Kun Il Park, 2006 m.
  2. http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos10.2/topics/reference/configuration-statement/peak-information-rate-three-color-policer.pdf

  3. http://awanetwork.blogspot.com/2007/09/qos-car-cir-mir-eir-pir-cdr.htmlCategoryŽodis