Locked History Actions

Philosophy of Protection

Žodis angliškai

Platform for Privacy Preferences

Santrumpa

P3P

Žodis Lietuviškai

Konfidencialumo nuostatų platforma


Apibrėžimas

P3P reiškia Platform for Privacy Preferences (Konfidencialumo nuostatų platforma). P3P tikslas yra leisti svetainėms išreikšti savo konfidencialumo nuostatas, o vartotojams pasinaudoti šiomis nuostatomis priimant sprendimus ir kontroliuojant jų informacijos panaudojimą. Visa duomenų apsauga besidominti bendruomenė su dideliu susidomėjimu stebėjo P3P kūrimo procesą.


Paaiškinimai

Pagrindiniai teigiami P3P aspektai yra šie: - P3P gali padėti standartizuoti konfidencialumo pastabas. Nors tai savaime nesuteikia konfidencialumo apsaugos, jį instaliavus galima žymiai padidinti skaidrumą ir paremti pastangas konfidencialumo apsaugos pagerinimui. - P3P gali padidinti konfidencialumo pasirinkimų skaičių, įskaitant anonimiškumą ir pseudonimiškumą.

Tačiau reikėtų atsižvelgti ir į P3P apribojimus: - P3P negali apsaugoti vartotojų konfidencialumo šalyse su nepakankamais konfidencialumo įstatymais: jis negali sukurti viešos politikos, o taipogi pareikalauti, kad jos specifikacijomis būtų vadovaujamasi tam tikroje rinkoje. - P3P negali užtikrinti, kad kompanijos laikytųsi konfidencialumo politikos. Iš tikrųjų P3P negali garantuoti, kad tam tikra svetainė darytų tą, ko P3P reikalauja, kad ji darytų. Sankcijos už ketinimų pareiškimo nesilaikymą gali nustatyti tik įstatymas. Konfidencialumo žymėjimas Žymėjimas susideda iš kokybės antspaudo svetainėje. Konfidencialumo žymė yra suteikiama kompanijoms, kurios tenkina visus reikalavimus, numatytus žymėjimo organizacijos. Ši organizacija gali vykdyti tam tikro pobūdžio kontrolę, ar kompanijos, turinčios tokias žymes, laikosi jų skelbiamos konfidencialumo politikos, atliekant reguliarius tokių kompanijų veiklos patikrinimus. Kai kuriais atvejais žymėjimo organizacija taipogi užsiima skundais, pareikštais duomenų subjektų kompanijoms su tokia žyme jų svetainėse. Tokios organizacijos yra TRUSTe, Privaseek, Better Business Bureau, WebTrust, L@belsite.


Naudota literatūra

http://www.ada.lt/images/cms/File/rekomendacijos%20asmens%20duomenu%20apsaugai%20inernete.pdf