Locked History Actions

Presentation layer

Presentation layer

Pateikimo lygmuo


Užtikrina pateikiamos informacijos nepriklausomumą nuo duomenų pateikimo įvairovės sintaksės.


Vaizdavimo lygmenyje (angl. P – Presentation layer) vartotojo duomenys koduojami standartine forma, naudojama visose magistralinėse stotyse. Taip, nepriklausomai nuo konkretaus proceso pobūdžio, užtikrinama vienoda duomenų inter¬pretacija sistemoje. Magistralinėse įrenginių valdymo sistemose ši funk¬cija taip pat vienareikšmiai deklaruojama, bet nėra griežtai įjungiama į ryšio priemonių rinkinį. Paprastai, duomenis savo užsakovams procesai perduoda reikiama forma. Vaizdavimo lygmenyje formuojamos perduotųjų duomenų vaizdavimo tarnybos. Jų vykdomos funkcijos yra šios:

• Simbolių rinkinio nustatymas;

• Duomenų kodavimas;

• Duomenų vaizdavimas ekrane arba spausdintuve.

Komunikacijos metu procesai keičiasi duomenimis, kuriems taikomos tam tikros sintaksės ir semantikos taisyklės. Tarp komunikuojančių procesų turi būti nustatytas, koks duomenų perdavimo ir vaizdavimo būdas bus pasirinktas. Perduotieji duomenys gali būti skirtingais būdais koduoti (ASCII, BCD ir t.t.) arba skirtingų formatų. Vaizdavimo lygmens uždavinys yra ir duomenų šifravimas, dešifravimas bei duomenų saugumo užtikrinimas. Šiam lygmeniui priskiriamas ir duomenų suglaudinimo (archyvavimo) uždavinys.


1. http://web.cs.wpi.edu/~cs513/s07/week12-presentation.pdf

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_Layer


CategoryŽodis