Locked History Actions

Protocol stack

Žodis angliškai

Protocol stack

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Protokolų rinkinys


Apibrėžimas

Keletas protokolų gali veikti kartu. Tuo atveju sudaromas vadinamasis stekas (stack, protokolų rinkinys).


Paaiškinimai

Keletas protokolų gali veikti kartu. Tuo atveju sudaromas vadinamasis stekas (stack, protokolų rinkinys). Kadangi tinklo funkcijos išdėstytos visuose OSI sluoksniuose, tai ir stekai yra daugiasluoksnė struktūra.

Šiuo metu TCP/IP stekas – populiariausia sudėtinių tinklų organizavimo priemonė. Iki 1996 m. lyderiu buvo kompanijos Novell IPX/SPX stekas, tačiau vėliau jis prarado lyderio pozicijas, naujuoju lyderiu tapo TCP/IP.

TCP/IP stekas turi 4 lygius. Kiekvienas lygis turi užtikrinti tam tikrą funkciją ir užtikrinti patikimą sudėtinio tinklo, suprojektuoto skirtingų tinklo technologijų pagrindu, veikimą.

Kadangi TCP/IP stekas buvo sukurtas iki pasirodant atvirosios sistemos OSI (Open System Interconnection) modeliui, tai nors ir turėdamas daugelio lygių struktūrą, jis OSI modelį atitinka tik iš dalies. Taikomojo lygio protokolai veikia kompiuteriuose, vykdančiuose vartotojo programas. Netgi visiškas tinklo įrangos pakeitimas neturi turėti įtakos programų veikimui, jei jos gauna priėjimą prie tinklo per taikomojo lygio protokolus.

attachment:ipsec_esp.png

Kiekvienas ryšio protokolas operuoja duomenų vienetais. Tų vienetų pavadinimai kartais įtvirtinami standartais, tačiau dažniau apibrėžiami pagal tradiciją. TCP/IP steke per daugelį metų nusistovėjo šios srities terminologija:

http://img84.imageshack.us/img84/7278/2pavkt.jpg


Naudota literatūra

1. L. Kaklauskas – Kompiuterių tinklai. VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2003m., 240 psl.

2. N. Olifer, V. Olifer – Computer networks. Principles, technologies and protocols for network design. John Wiley & Sons, Ltd. 2006m. , 978 psl.

3. http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2004/04/25/tcpip.zip