Locked History Actions

Quantile

Žodis angliškai

Quantile

Žodis Lietuviškai

kvantilis


Apibrėžimas

Kvantilis tikimybių teorijoje ir matematinėje statistikoje yra atsitiktinio dydžio skaitinė charakteristika, dalijanti variacinę eilutę į q ir (1-q) dalis. Vertinamas vienetais arba procentais. Jeigu pasižiūrėti iš tikimybinės pusės, tai k-tasis q-kvantilis kintamam dydžiui yra tokia x reikšmė, kad tikimybė, jog kintamas dydis bus mažesnis už x yra k/q, o tikimybė, kad kintamasis dydis bus didesnis už x yra (q-k)/q.


Paaiškinimai

Kalbant apie garso ir vaizdo signalų perdavimą, labai svarbu įvetinti linijos ir perdavimo įrangos patikimumą. Taip pat būtina įvertinti, kaip sąveikauja perduodami siganalai tarpusavyje, pavyzdžiui, kartu perduodant duomenis ir garso signalus. Tai įvertinti padeda vėlavimo laikų kvantilių skaičiavimas. Ši statistinė funkcija leidžia tarpusavyje palyginti ir analizuoti perdavimo būdus ir tarpusavio sąveikas. Kadangi perduodamų paketų vėlavimo pokyčių stebėjimas yra labai svarbus parametras, vertinant perdavimo kokybę, norint užtikrinti kokybiškas paslaugas, interneto paslaugų tiekėjai turi jį nuolat stebėti. Yra sukurti algoritmai, nagrinėjantys ir analizuojantys surinktų duomenų kvantilius ir pagal juos įvertinantys bendrą visos sistemos įnešamą vėlinimą.


Pavyzdys

Jei turime variacinę eilutę kažkokio tai statistinio ar tikimybinio dydžio, tai ją galima sudalinti į dvi ir daugiau lygių dalių. Pavyzdžiui, dalindami į dvi lygias dalis, gauname 2 eilės kvantilį, vadinamą mediana, dalindami į 4 dalis, gauname kvartilį, į 100 procentilį ir pan. Dalindami mes gauname tam tikrus intervalus, į kuriuos atitinkamai patenka tam tikras kiekis reikšmių. Pavyzdžiui, jeigu dalinome variacinę eilutę į 4 dalis, tai kažkoks eilutės narys, esantis trečiajame kvartilyje yra didesnis bent jau už pusę eilutės narių ir mažesnis už ketvirtį. Analogiškai, tokios eilutės trečiojo decilio (dalinant į 10 dalių) narys yra didesnis bent jau už 20% narių ir mažesnis bent jau už 70 % narių. Tuo tarpu jeigu naudojamas procentilis, tai trečiojo procentilio narys, yra didesnis už 2% narių ir mažesnis bent jau už 97%.


Šaltiniai

1. Quantile (Wikipedia)