Locked History Actions

Ring

Žodis angliškai

Ring

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Žiedas


Apibrėžimas

Žiedinė topologija, tai vienas iš tinklų sujungimo būdų.

Paaiškinimai

Pasireiškia, kai kompiuterius jungiantis kabelis yra uždaro žiedo pavidalo. Žiedinėje topologijoje nebūna nė vieno laisvo kabelio galo, kur būtų reikalinga uždėti aklė. Duomenų signalai perduodami viena kryptimi ir praeina visus žiedo kompiuterius. Gavėjas padaro duomenų kopiją ir laukia kitos duomenų kopijos. Siųstą duomenų paketą panaikina tas kompiuteris, kuris jį pasiuntė, kai kuriais atvejais jį gavęs kompiuteris. Fiziniame žiede kiekvienas kompiuteris turi kartotuvo funkciją. Seniau vienam kompiuteriui sugedus, visas tinklas nustodavo veikti. Pastaruoju metu retransliatoriai atskiriami nuo kompiuterių, todėl tinklas nenustoja veikti kompiuteriams sugedus ar juos išjungus. Šiuolaikiniuose žiediniuose tinkluose ši topologija paprastai realizuojama koncentratoriuje arba komutatoriuose, todėl fizinės jungtys iš išorės mažai skiriasi nuo žvaigždės topologijos. Jei kuris nors kompiuteris klaidingai nurodo duomenų paketo gavėjo adresą, tai informacija keliauja ratu – kiekvienas kompiuteris ją vis perdavinės kitam. Atsižvelgiant į šią situaciją, tinkle įrengiamas koks nors mazgas, kuris atpažįsta ir pašalina tokį duomenų paketą. Dažniausiai tai būna kompiuteris, kuris atlieka centralizuoto valdymo funkcijas.

Vienas iš duomenų perdavimo būdų žiediniame tinkle yra perdavimas su markeriu (IEEE802.5, Token Ring). Markeris (token) perduodamas ratu iš vieno kompiuterio kitam, kol kuris nors kompiuteris pasiruošia siųsti duomenis. Siunčiantysis kompiuteris prie markerio “prisega” duomenis bei kompiuterio gavėjo adresą ir tą paketą perduoda į tinklą. Paketas eina per visus kompiuterius, kol sėkmingai gavęs duomenis kompiuteris praneš apie tai siuntėjui. Tada siuntėjas suformuoja naują markerį ir grąžina jį į tinklą. Čia gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad šis procesas vyksta lėtokai. Iš tiesų, markerio perdavimo greitis žiedu artimas šviesos greičiui. Pavyzdžiui, 200 m skersmens žiedu markeris cirkuliuoja apie 10000 kartų per sekundę. Metodas skirtas žiedinei arba žvaigždės–žiedo topologijai. Token Ring trūkumas – neilgi kabeliai tarp koncentratorių ir kitų aktyvių tinklo elementų.


Naudota literatūra

1. V. G. Olifer, N. A. Olifer. Kompiuternyje seti. 3-e izdanije, Piter, 2006. 2. www.google.lt 3. http://en.wikipedia.org


CategoryŽodis