Locked History Actions

Secure hash algorithm

Žodis angliškai

Secure hash algorithm

Santrumpa

SHA

Žodis Lietuviškai

Saugus sklaidos algoritmas


Apibrėžimas

SHA - sklaidos algoritmas


Paaiškinimai

Asimetrinis sklaidos algoritmas, iš pranešimo, kurio ilgis mažesnis už 264 bitų SHA-1 suskaičiuojantis 160 bitų ilgio santrauką. SHA256, SHA384, SHA512 atitinkamai 256, 384 ir 512 bitų ilgio santraukas. Pradinis tekstas suskirstomas į N blokų po 512 bitų (64 baitus). Jei paskutiniame Mn bloke trūksta informacijos iki 512 bitų, bloko gale pridedamas 1 ir tiek 0, kad užpildyti likusią bloko dalį paliekant 64 bitus pradinio teksto ilgiu bitais išsaugoti. Tai populiarus algoritmas, naudojamas įvairiose programose ir protokoluose kaip antai – TLS, SSL, PGP, SSH, S/MIME, IPSec. SHA-1 buvo laikomas pažeidžiamo MD5 algoritmo įpėdiniu, tačiau 2004 ir 2005 metais atrasti pažeidžiamumai daro šį algoritmą nerekomenduotinu. Yra sukurta saugesnių SHA-1 algoritmo variacijų (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512), kuriose pažeidžiamumų kol kas nerasta. SHA-1 apskaičiuoja 160 bitų parašą: SHA-1(„Labas rytas“) = 55c3271b687491019ebef614b4261927cd266af4


Naudota literatūra

1. http://lt.wikipedia.org/wiki/SHA 2. http://en.wikipedia.org/wiki/SHA 3. http://lt.wikipedia.org/wiki/Kriptografin%C4%97_santraukos_funkcija


CategoryŽodis