Locked History Actions

Security Management Agent

Žodis angliškai

Security Management Agent

Santrumpa

SMA

Žodis Lietuviškai

Saugumo valdymo agentas

Paaiškinimai

Daugiaagentė saugumo valdymo architektūra Siekiant didesnio saugumo, buvo apibrėžta naujoji saugumo architektūra MA-SM (Multi Agent Security Management). Tai yra visuma nepriklausomų agentų tinklo lygyje, kurie tarpusavyje bendrauja ir veikia išvien apsaugodami tinklą nuo įsibrovėlių. Tokiu būdu užtikrinamas geriausias saugumas. Fizinė architektūra Pagrindinės saugumo architektūros charakteristikos yra lankstumas, prisitaikymas ir saugumo mechanizmų paskirstymas. MA-SM architektūra susideda iš 4 pagrindinių komponentų:

SMA.jpg

Management Agent Factory (MAF) tai aplinka kurioje saugumo agentai yra sukuriami, atnaujinami ir kontroliuojami, taip pat ši aplinka tarnauja tinklo administratoriui kaip prieigos punktas. Security Management Agent (SMA) Tai yra protingas agentas, kuris susirenka, filtrų valdymo informaciją ir įvykdo atitinkamus saugumo veiksmus, kurie turi būti apibrėžti administratoriaus pagal efektingą saugumo politiką. Tokiu būdu tinklas yra visiškai apsaugotas nuo išorinių veiksnių. Management Agent Execution Environment (MAEE) Komponentų rinkinys būtiniems veiksmams atlikti. Network Administrator Workstation (NAWS) Tai sąsaja, kurio pagalba administratorius bendrauja su sistema.


Naudota literatūra