Locked History Actions

Service record

Žodis angliškai

Service record

Santrumpa

SRV

Žodis Lietuviškai

Paslaugų įrašas


Apibrėžimas

SRV (angl. Service record) – DNS įrašas, kuris nurodo teikiamų paslaugų serverio vardą ir prievado numerį. Kai kurie interneto protokolai (tokie kaip SIP ar XMPP) dažnai reikalauja, kad tinklo elementai palaikyų SRV.


Paaiškinimai

SRV įrašo formatas:

_paslauga._protokolas.vardas TTL klasė SRV prioritetas svoris prievadas tikslas

  • Service – simbolinis paslaugos pavadinimas;
  • Protokolas – transportinis protokolas, kuriuo teikiama paslauga (dažniausiai TCP arba UDP);
  • Vardas – domeno, kuriame galioja šis įrašas, vardas;
  • TTL – standartinis DNS gyvavimo trukmės laukas;
  • Klasė – standartinis DNS klasės laukas (SRV įraše visada IN);
  • Prioritetas – reikšmė, nurodanti mašinos, į kurią kreiptis del paslaugos, prioritetą. Mažesnė reikšmė nurodo didesnį prioritetą.
  • Svoris – reliatyvus svoris įrašams, turintiems tą patį prioritetą;