Locked History Actions

Session Initiation Protocol

Žodis angliškai:

Session Initiation Protocol

Santrumpa:

SIP

Žodis lietuviškai:

seanso inicijavimo sąsaja

Apibrėžimas:

SIP (angl. Session Initiation Protocol — seanso inicijavimo sąsaja) - duomenų perdavimo sąsaja, kuri aprašo vartotojo internet-seanso, į kurį įeina dalinimasis multimedijos duomenimis (video- ir audiokonferencija, momentiniai pranešimai, online-žaidimai), užmezgimą ir užbaigimą. OSI (Open System Interconnections) medelyje SIP sąsaja yra programiniame lygmenyje (Application level).'

Sąsaja aprašo, kokiu būdu kliento programą, pvz. softfonas (software telephone) gali užklausti susijungimo pradžios iš kito, galbūt fiziškai nutolusio kliento, esančio tame pačiame tinkle ir naudojančio unikalų vardą. Sąsaja nustato susitarimo tarp klientų metodą apie bendravimo kanalų atidarymą. Toks bendravimas gali būti pagrįstas kitomis sąsajomis, kurios naudojamos tiesiogiai informacijai perduoti (pvz. RTP sąsaja). Leidžiamas tokių kanalų pridėjimas ar atėmimas per nustatyto seanso laikotarpį, o taipogi papildomų klientų prijungimas ir atjungimas (t.y. leidžiama dalyvauti bendravime daugiau negu dviem šalims - konferencijos ryšys). Ši sąsaja tai pat nustato seanso užbaigimo tvarką.

Naudota literatūra:

http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP