Locked History Actions

Session layer

Session layer

Sesijos lygmuo


Sesijos lygmuo - Valdo ryšį tarp taikomųjų programų; pradeda, užbaigia ir valdo ryšio seansus tarp sąveikaujančių programų.


Sesijos lygmuo (angl. Session layer) pasižymi funkcijomis, įgalinančiomis užmegzti ir nutraukti loginį ryšį tarp atitinkamo pobūdžio ryšius realizuojančių stočių bei valdyti šį ryšį duomenų perdavimo fazėje. Paraiškas ryšiui priimantis operatorius gali iš anksto nustatyti ir įdiegti šias funkcijas. Šis lygmuo taip pat valdo duomenų srautą. Jis garantuoja, kad nebūtų viršijamas ryšio linijos pajėgumas, ir atmeta paraiškas paslaugoms, kurių nebegali įvykdyti. Tokios funkcijos būtinos ir magistralinėse įrenginių valdymo sistemose. Tačiau, siekiant neprarasti efektyvumo, kurį gali sąlygoti persipinančios hierarchinėje sistemoje daugelio lygmenų ribinės sąsajos, šios funkcijos paprastai integruojamos į 7-jį lygmenį (pvz., PROFIBUS). Sąvoka sesija apibrėžia transporto lygmens loginio kanalo naudojimą. Šiam tikslui suformuotos sesijos pradėjimo ir baigimo tarnybos, kuriomis gali naudotis vienas arba keletas procesų. Paprastai sesijos lygmuo susietas su operacine sistema, kuri sinchronizuoja, jei tai reikalinga, komunikuojančius procesus. Priklausomai nuo to, kokio sudėtingumo uždavinius vykdo aukštesnieji lygmenys, realizuojama skirtinga funkcijų apimtis:

• BCS (angl. Basic Combined Subset) – ryšio ir duomenų perdavimo valdymo;

• BAS (angl.Basic Activity Subset) – aktyvumo valdymo;

• BSS (angl. Basic Sinchronized Subset) – ¬sinchronizavimo.

Sesijos lygmuo valdo simetrinius bei nesimetrinius (Klientas – Serveris) ryšius. Taip pat gali paleisti arba stabdyti procedūras nutolusiuose mazguose.


1. http://web.cs.wpi.edu/~cs513/s07/week11-session.pdf

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Layer

3. http://www.techtext.net/lt/networks/7-layer-osi-model.html


CategoryŽodis