Locked History Actions

Star

Žodis angliškai

Star

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Žvaigždė


Apibrėžimas

Žvaigždės topologija, vienas iš tinklo sujungimo būdų.


Paaiškinimai

Pasireiškia, kai kompiuterius jungiantys kabelio segmentai išeina iš vieno taško. Žvaigždės topologijoje visi tinklo kompiuteriai prijungiami prie centrinio mazgo per tam tikrus prievadus. Centriniu mazgu gali būti kompiuteris arba tam skirtas įrenginys (pavyzdžiui, koncentratorius, komutatorius). Tinklo mazgas gali valdyti duomenų srautus. Pavyzdžiui, signalas iš jį pasiuntusio kompiuterio per centrinį koncentratorių (hub) perduodamas visiems likusiems tinklo kompiuteriams – kuriam jis skirtas, tas ir pasiima. Sugedus koncentratoriui, nebeveiks visas tinklas. Sugedus ar atsijungus bet kuriam vartotojo kompiuteriui, kitiems tai neturės įtakos. Šioje topologijoje dėl naudojamų ryšio linijų ypatybių beveik neturi įtakos signalo atspindžiai ir nereikalingos aklės. Be to tinklo vartotojų skaičius nedaro didesnės įtakos tinklo našumui.


Naudota literatūra

1. V. G. Olifer, N. A. Olifer. Kompiuternyje seti. 3-e izdanije, Piter, 2006. 2. www.google.lt 3. http://en.wikipedia.org


CategoryŽodis