Locked History Actions

Statefull & stateless

Žodis angliškai:

Statefull & stateless

Apibrėžimas

Stateful ir stateless yra būdvardžiai, kurie apibūdina kompiuteris ar kompiuterinė programa yra sukurta pasižymėti ir įsiminti vieną ar daugiau buvusių įvykių, sąveikų su vartotoju, kitu kompiuteriu ar programa, įtaisu ar išoriniu elementu, duota seka. Stateful reiškia kompiuterį ar programą sekančia sąveikos buvį ir jį įrašanti tam skirtoje vietoje. Stateless reiškia, kad sąveikų buviai nėra įrašinėjami. Stateful ir stateless yra kilę iš būvio naudojimo kaip aplinkybių nustatymo tuo laiko momentu.

Naudota literatūra

http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci213051,00.html


CategoryŽodis