Locked History Actions

Stub network

Žodis angliškai

Stub network

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Stub tinklas


Apibrėžimas

Stub tinklas- yra įprastas terminas apibūdinantis kompiuterių tinklą, ar dalį tarptinklo, be kitų tinklų žinios, kurie tipiškai siųs daug ar visą jo nevietinį eismą per vieną kelią su tinklu, žinančiu tiktai numatytąjį maršrutą į nevietinius maršrutus. Kaip praktinę analogija, galime paimti salą, kuri yra prijungta prie likusios pasaulio dalies per tiltą, ir joks kitas kelias nėra pasiekiamas nei per orą nei per jūrą. Tęsiant šią analogiją, tai sala galėtų turėti daugiau kaip vieną fizinį tiltą į žemyne esančią valstybės dalį, bet tiltų komplektas (setas) vis dar atstovauja tiktai vienam nuosekliam (logiskam) keliui.


Paaiškinimai

• LAN, kuris jungiasi prie korporacinio tinklo prie tiktai vieno maršrutizatoriaus, ar daugialypių standartinių maršrutizatorių, prijungtų prie to paties nuoseklaus maršruto. • Vienas LAN, kuris niekada neneša paketų tarp daugialypių maršrutizatorių, prijungtų prie jo. Visas eismas yra į ir/ar iš vietinių serverių. Maršrutizatoriai tiktai siunčia paketus į LAN, jei jis bus numatytas LAN, ir iš LAN. • Asmuo, ar darbo grupė, kuris yra prijungtas per ISP, prie tiktai vieno maršrutizatoriaus, yra stub tinklas susijęs su ISP. Šis stub tinklas yra dalis ISP autonominės sistemos. • Stub autonominė sistema, kuri yra prijungta prie tiktai vienos kitos autonominės sistemos, per kurią tai įgyja prieigą prie interneto.