Locked History Actions

Sustained Information Rate


Sustained information Rate


SIR


Vidutinė sparta ilgu periodu


SIR (angl. Sustained Information Rate) - ši reikšmė yra vidutinė sparta ilgu periodu


Smarkiai apkrautoms sistemoms ši reikšmė dažniausiai yra vienas tiksliausių indikatorių, nurodančių sistemos darbo spartą. Maksimalus perdavimas yra nustatomas žiūrint į perdavimo spartą esant itin dideliam apkrovimui (didelis įeinančių duomenų kiekis).

Paketų komutavimo sistemose, kur apkrova ir perdavimo sparta visada yra lygūs (neprarandami paketai), maksimali perdavimo sparta gali reikšti minimalią apkrovą [bps], kuri sukelia nestabilias vėlavimo trukmes (didėjančias link begalybės). Ši reikšmė taip pat gali būti glaudžiai susieta su PIR siekiant išsiaiškinti perdavimo kitimus.CategoryŽodis