Locked History Actions

TCP segment

Žodis angliškai:

TCP segment

Žodis lietuviškai:

TCP segmentas

Apibrėžimas:

  • TCP segmentas yra informacijos paketas, kurį šis protokolas naudoja tam, kad keistis duomenimis su adresatais. Keliaujant duomenų srautui, TCP priima duomenis, segmentuoja į dalis ir prideda TCP antraštę. Taip sukuriamas TCP segmentas, kuris įdėtas į IP datagramą, keliauja su ja toliau tinklu. Procesai persiunčia duomenis siųsdami užklausas į TCP ir perduodami duomenų buferius kaip funkcijos argumentus. Duomenis iš šių buferių TCP suskirsto į segmentus ir persiunčia interneto moduliui (tokiam, kaip IP), kad jis toliau persiųstų juos gavėjo TCP. TCP segmentus sudaro jų antraštės ir duomenų laukai. Antraštė turi 10 privalomų laukų ir papildoma išplėtimo lauką. Po antraštės seka duomenų laukai, kuriuose yra informacija siunčiama aplikacijoms. Verta paminėti, jog duomenų lauko ilgis nėra nurodomas TCP segmento antraštėje. Duomenų laukas yra apskaičiuojamas atimant visą TCP ir IP antraštės ilgius iš bendro IP datagramos ilgio, kuris nurodomas IP antraštėje.