Locked History Actions

Target

Žodis angliškai

TEMPEST

Santrumpa

TEMPEST

Žodis Lietuviškai

TEMPEST


Apibrėžimas

TEMPEST yra neįslaptintas trumpas vardas, sakoma, kad TEMPEST reiškia Trumpalaikė Elektromagnetinio Pulso Sekimo Technologija.


Paaiškinimai

Trumpalaikė elektromagnetinio pulso intelekto laikysenos signalai, kurie, jei perimtas ir analizuotas,gali atskleisti slaptą informaciją, kai jie bus perduoti, gauti, traktuoti, ar kitaip abdoruoti bet kokios informacijos apdorojimo įrangos. Kadangi daugelio TEMPEST svarstomų problemų detalės yra klasifikuotos ir kontroliuotos su griežtomis "reikalingumo sąlygomis žinoti", neįslaptintos diskusijos turi būti šiek tiek bendros. Kompiuteriai ir kita elektroninė įranga išleidžia spinduliavima į savo supančią aplinką. Jūs galite isitikintis tuo, kad dėdamas du viaizduo moniturius kartu arti. Paveikslai nesielgs nepastoviai . Bet kokia elektrinė/elektroninė žiedinė trasa, kuri neša įvairią laiku srovę skleis elektromagnetinius signalus su jėga emisijos, proporcingos einamajam platumui ir jo pakeitimo laiko normai, Šitie signalai dauginasi matomas iš šaltinio kaip laisvos kosminės bangos ir kaip vestos bangos palei laidininkus, prijungtus prie ar šalia radiatoriaus. Jei šaltinio srovių laiko pakitimai bus susieti bet kokiu atveju su informacijos signalų turiniu (kuris beveik tikrai bus atvejis ant duomenų linijos), tai kilimas taip pat turės tam tikrą santykį į duomenis. Gali, todėl, būti galima atstatyti originalų intelektą prie šitos netyčinės emisijos analizės. TEMPEST įranga gali iš esmės toli atspindėti tuo, kas daroma ant tolimo prietaiso. TEMPEST kontroliavimo technologija pasiekė punktą, kad įsibrovėliui galima statyti automobilį furgone gatvėje ir laikytis jų telefono ragelio tiksliai, ką vartotojas daro ant nesaugomo personalinio kompiuterio. Emisija nuo video vaizduoklio normaliai egzistuoja apie 55-245 Mhz, ir gali būti pakelta iki vieno kilometro už. Kaina TEMPEST, slapta besiklausančios, įranga gali keistis nuo 5000$ į 250.000$, ir kainos apsaugos prieš šituos prietaisus keičiasi pagal slapta pasiklausančio žmogaus išprusimą. Jei šaltinio informacija bus klasifikuota, analizė tai pastatys į pavojų nacionalinį saugumą. TEMPEST disciplinos tikslas kontroliuoti bereikalinga emisiją. TEMPEST atsakomosios priemonės yra pritaikytos proporcijoje eksploatacijos ir išplaukiančio nacionalinio saugumo pakenkimo grėsmei, turi informacija būti gauta užsienio intelekto organizacijos. Tipiški saugumo matai apima ekranus, pridėtus prie atskirų mašinų ar rodytų ekrane kambarių, kuriuose visa jautri įranga yra padėta gauta užsienio intelekto organizacijos. Tipiški saugumo matai apima ekranus, pridėtus prie atskirų mašinų ar rodytų ekrane kambarių, kuriuose visa jautri įranga yra įdiekta. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 103 (Žin., 2007, Nr. 15-546) Vyriausybinių ryšių centrui pavesta užtikrinti įslaptintos nekarinės srities informacijos apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST). Elektroninių įtaisų skleidžiamas netyčinis elektromagnetinis spinduliavimas gali pernešti informaciją apie įrenginyje apdorojamus duomenis, kuriuos galima atkurti tam tikru nuotoliu naudojant specialiąsias priemones. Toks elektromagnetinis spinduliavimas laikomas informatyviuoju elektromagnetiniu spinduliavimu. Siekiant apsaugoti įslaptintą informaciją nuo atskleidimo pavojaus dėl informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo, turi būti taikomos TEMPEST apsaugos priemonės. Efektyvioms TEMPEST apsaugos priemonėms parinkti yra atliekami TEMPEST matavimai. Vyriausybinių ryšių centras atlieka TEMPEST matavimus bei konsultuoja valstybės institucijas ir įstaigas TEMPEST apsaugos priemonių taikymo klausimais. Naudojama matavimo įranga ir taikomi matavimo metodai atitinka NATO ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus.


== Naudota literatūra== http://www.fas.org/irp/program/security/tempest.htm http://dievas.wordpress.com/2008/11/26/keli-meno-darbai-spectropia-2008-parodoje-rixc-riga-art-space/ http://www.vrc.lt/lt/veikla/136/140/143


CategoryŽodis CategoryŽodis