Locked History Actions

Token Ring

Žodis angliškai

Token Ring

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Žymėtasis žiedas


Apibrėžimas

Token Ring - tai duomenų perdavimo būdas su žymės kadru, žvaigždės-žiedo topologijos tinkle.


Paaiškinimai

1970 metais IBM kompanija sukūrė Token Ring technologiją, o vėliau kaip standarto projektą pa­tei­kė ją IEEE 802 komitetui, kuris šios technologijos pagrindu 1985 metais patvirtino 802.5 standartą. Token Ring technologiją IBM kompanija naudoja kaip pagrindinę savo tinklinę technologiją lokaliųjų tink­­lų konstravimui. Token ring – tai vienas iš LAN tinklų tipų. Čia galiniai tinklo įrenginiai, pavyzdžiui, asmeniniai kompiuteriai, jungiami į žvaigždės (dažniausia tai žvaigždės ir žiedo kombinacija) tipologijos tinklą. Šis protokolas apima fizinį ir kanalinį OSI modelio lygmenis. Token Ring tinklai dirba dviem bitų greičiais – 4 ir 16 Mbitų/s. Yra draudžiama į žiedą jungti sto­tis dirbančias skirtingais greičiais.

  • Svarbiausios Token Ring charakteristikos:
  • Topologija – žvaigždė-žiedas;
  • darbo metodas – su žymės perdavimu;
  • kabelinė sistema – UTP ir STP (IBM 1, 2, 3 tipo);
  • greitaveika – 4 ir 16 Mbit/s;
  • perdavimo būdas – nemoduliuotas signalas;
  • perdavimo specifikacija – IEEE 802.5

Veikimo principas

Tinkle ratu viena kryptimi perduodami nedideli kadrai su žyme, vadinama „token“. Tinklas valdomas suteikiant siuntimo teisę, t.y. tik gavęs „token“ kadrą įrenginys gali siųsti savo informaciją. Jei įrenginys tuo momentu neturi informacijos, kurią norėtų išsiųsti, jis perduoda „token“ kadrą kitam. Kadro užlaikymo laikas įrenginyje ribojamas. Jeigu gavęs kadrą kompiuteris nori išsiųsti informaciją, jis „token“ kadre pakeičia vieną bitą taip, kad šis kadras tampa pradiniu paeiliui siunčiamų duomenų kadru. Pasiekus numatytą įrenginį, pakeičiami atitinkami bitai, informuojantys, kad kadras pasiekė gavėją ir buvo nukopijuotas. Tada jis siunčiamas toliau žiedu, kol pasiekia juos siuntusį įrenginį, kuris panaikina kadrus prieš tai patikrinęs, ar gavėjas informaciją gavo ir nukopijavo duomenis. Kol siunčiama informacija, tinkle nėra „token“ kadro, vadinasi, kiti įrenginiai tuo metu laukia. Kadrų susidūrimo tikimybės Token Ring tinkluose nėra.


Naudota literatūra

http://ik.ku.lt/lessons/konspekt/tinklai/06_03_network_topology.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Token_ring

L. Kaklauskas, Kompiuterių tinklai, Šiaulių universiteto leidykla 2003., 154-159 p.

R. Valterytė, Kompiuterių tinklai, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2007, 61 p.