Locked History Actions

Transient Electromagnetic Pulse Surveillance Technology

Žodis angliškai:

Transient Electromagnetic Pulse Surveillance Technology

Santrumpa:

TEMPEST

Žodis lietuviškai:

Kompromituojančios spinduliuotės saugumo tyrimai

Apibrėžimas:

TEMPEST – tai netiesioginis trumpinys, tačiau dažniausiai suprantamas kaip: Transient Electromagnetic Pulse Surveillance Technology – liet. Trumpalaikių elektromagnetinių impulsų sekimo technologija . TEMPEST yra tyrimų ir mokslų sritis, tirianti kompromituojančią spinduliuotę. Kompromituojanti spinduliuotė – atsitiktinai į aplinką išspinduliuojami svarbią ar slaptą informaciją nešantys signalai, kurie specialios įrangos nuskaityti ir pakliuvę į piktavalių rankas kompromituoja įmonės/valstybės ar kito vieneto saugumą.

Kompromituojanti spinduliuotė yra elektrinės, mechaninės ar akustinės, valstybės ar įmonės saugumui kritišką informaciją nešančios, bangos, kurios tyčiniu ar netyčiniu būdu bet kokio pobūdžio šaltiniais išspinduliuojamos į aplinką. Tai gali būti tiek tiesioginis signalas, tiek signalo dedamosios, kurios tinkamai apdorojus atskleidžia originalų informaciją tekstą. Laboratoriniai ir praktiniai tyrimai parodė, jog tokia spinduliuotė perduodama oru ir netoliese nuo šaltinio esančiais laidininkais.Terminas TEMPEST pirmą kart paminėtas7ojo dešimtmečio pradžioje JAV Nacionalinio Saugumo Asociacijos operacijoje kurios tikslas buvo apsaugoti elektroninę valstybės reikmėms naudojamą komunikacijų įrangą nuo pasiklausymo grėsmės.

JAV IR NATO TEMPEST standartai numato trijų saugumo lygių reikalavimus:

  • NATO SDIP-27 Level A ir analogiškai USA NSTISSAM Level I – pats griežčiausias reikalavimas, kuris pritaikomas prietaisams, prie kurių piktavalis gali priartėti kambario atstumu (iki 1 metro atstumu).
  • NATO SDIP-27 Level B ir analogiškai USA NSTISSAM Level II – standartas pritaikomas įrangai, prie kurios piktavalis negali prisiartinti arčiau negu 20 metrų atstumu.
  • NATO SDIP-27 Level C ir analogiškai USA NSTISSAM Level III – pats švelniausias standartas, kuomet priimama jog piktavalis prie įrenginio negali prisiartinti arčiau negu 100 metrų atstumu.

Prevencinės priemonės gali būti tačiau neapribojamos tokiomis:

  • Fizinis įrenginio atribojimas – apsaugos rūšis kai užtikrinamas neautorizuotų asmenų nepatekimas į įrenginio veikimo ir potencialios kompromituojančios spinduliuotės radiusą.
  • Elektromagnetinis apsaugojimas – įrangos ekranavimas, filtravimas ir kiti elektromagnetinę spinduliuotę mažinantys metodai.
  • Signalo lygio minimizavimas – perdavimo ir priėmimo elektrinių grandinių optimizavimas dirbti mažiausia įmanoma gali kaip įmanoma sumažinant spinduliuojamų signalų galią.

Naudota literatūra:

http://www.fas.org/irp/program/security/tempest.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/TEMPEST