Locked History Actions

Transport layer

Transport layer

Transporto lygmuo


Transporto lygmuo - Užtikrina patikimą, skaidrų duomenų tarp galinių punktų perdavimą, užtikrina informacijos atstatymą po klaidų ir valdo duomenų srautus.


Transporto lygmuo (angl. T – Transport layer), vykdydamas atitinkamas paslaugų funkcijas, atskiria tinklo neįtakojamus hierarchinius lygmenis nuo tinklo įtakojamų lygmenų. Tai reikalinga segmentuojant duomenis į paketus, kai dėl apimties iš karto visų duomenų perduoti negalima (suskaidant didelius duomenų masyvus į mažesnius paketus). Reikia taip pat stebėti perduodant informaciją iš žemesniųjų lygmenų pasitaikančių sutrikimų dažnį. Šis hierarchijos lygmuo automatikos sistemose, ypač magistralinių įrenginių valdymo sistemų lygmenyje, retai naudojamas, kadangi efektyvumo sumetimais segmentacija tokiose ryšio sistemose nevykdoma. Transporto lygmuo aprašo komunikacijas tarp procesų, t. y. kaip programos tinklo mazgai (host - kompiuteriai) tarpusavyje keičiasi duomenimis ir vykdo tokius uždavinius:

• Suteikia tinklo mazgui vardą;

• Adresuoja mazgus;

• Pradeda ir baigia ryšį (įskaitant transportavimą);

• Kontroliuoja srautus ir aptarnauja klaidas;

• Multipleksuoja skirtingus duomenų srautus viename kanale;

• Sinchronizuoja tinklo mazgus;

• Klaidos atveju atkuria ryšį žemiau esančiame tinkle;

• Aptarnauja tarptinklinius ryšius.

Transporto lygmenyje suskirstomi aukštesnių lygmenų duomenys į transportavimui tinkamas dalis ir, esant į ryšį orientuotam tinklui, užmezga ryšį tarp komunikacijos partnerių. Ryšys gali būti užmezgamas kiekvienam duomenų perdavimui, esant dideliam duomenų kiekiui, vienam perdavimui gali būti užmezgami keli komunikacijos ryšiai arba, taupant laiką, keliems perdavimams vienas komunikacijos ryšys. Tokie jungtiniai perdavimai didina aukštesnių lygmenų darbo efektyvumą ir mažina komunikacijų išlaidas. Transporto lygmuo pateikia aukštesniems lygmenims vadinamuosius SAP (angl. Service Access Point)vardo ir adreso kreipties taškus. Priklausomai nuo to, kurie išvardyti uždaviniai vykdomi, naudojamos skirtingos 4 lygmens klasės. Pavyzdžiui, esant ryšio tarp tinklų uždaviniui, kai duomenimis keičiasi skirtinguose tinkluose esantys įrenginiai, transporto lygmens uždavinys yra tilto (angl. Gateway) kompiuteryje atlikti protokolų suderinimą. Pradedant ryšį, nustatomas duomenų transportavimo būdas:

• Dviejų taškų (angl. Peer to peer) ryšys, kuriame duomenys perduodami jų gavimo eilės tvarka;

• Transliacinis (angl. Broadcast) ryšys, kai visiems arba tam tikrai daliai prie tinklo prijungtų vartotojų siunčiami vienodi duomenys.


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer

2. http://www.techtext.net/lt/networks/7-layer-osi-model.html


CategoryŽodis