Locked History Actions

Transport network

Žodis angliškai

Transport network

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Transporto tinklas


Apibrėžimas

Transporto tinklą galima priskirti paskirstymo lygmeniui (angl. distribution layer), dar kartais vadinamas darbo grupės (angl. workgroup) lygmeniu.


Paaiškinimai

Šis lygmuo veikia kaip sąsaja tarp prieigos ir pagrindinio lygmenų (1. pav.)

  • pav4rg.JPG

    • 1. pav. Trijų lygmenų tinklo modelis

Pagrindinės transporto tinko funkcijos yra paketų komutavimas, filtravimas, WAN (Wide area network) prieiga, sprendimas kaip paketai gali patekti į pagrindinį tinklą (angl. core network) jei to reikia. Kitaip tariant serveriui gavus užklausą, paskirstymo tinklas turi nustatyti greičiausia būdą bei geriausią kelią failui patekti į pagrindinį tinklą.

Paskirstymo sluoksnis, kita vertus, tarnauja keliais tikslais. Tai susirinkimo taškas visoms jungtims ir veikia kaip neatsiejamas narys prieigos paskirstymo bloke, teikdamas ryšį ir veiklos paslaugas duomenų srautam prieigos paskirstymo bloke. Taip pat tai elementas pagrindiniame tinkle, dalyvaujantis pagrindinių maršrutų dizaine.

Be kita ko projektuojant transporto tinklą yra keletas užduočių:

• įgyvendinti priemones tokias kaip prieigos sąrašą, paketų filtravimą, QoS (Quality of Service) ir eilės kontrolę;

• įgyvendinti saugumą ir tinklo politiką ir ugniasienę;

• paskirstymą tarp maršruto protokolų, įskaitant statinį maršrutą;

• maršruto santrauka ir maršruto filtravimas; • apkrovos balansas;

• maršrutai tarp VLAN (Virtual Local Area Network) ir kitų darbo grupės palaikymo funkcijų;

• teikti atsargines jungtis prieigos įrenginiams.

Akivaizdu, kad paskirstymo lygmuo taip pat turi teikti nenutrūkstamą ryšį visame transporto tinkle. Šiam tikslui yra naudojami patikimi komutatoriai, maršrutizatoriai, bridžai ir kita įranga (2. pav.)

  • pav1rg.JPG

    • 2. pav. Transporto tinklo įranga


Naudota literatūra

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_internetworking_model

2. http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Cisco's_3_Layered_Model

4. http://www.tech-faq.com/cisco-three-layer-hierarchical-model-vs-osi-model.html

5. http://flylib.com/books/en/1.594.1.51/1/

6. http://www.semsim.com/ccna/ccna-study-guide.asp?ain=57&page=1