Locked History Actions

Unicast

Žodis angliškai

Unicast

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Vienatipis


Apibrėžimas

Unicast (Vienatipis) – nurodo vienintelę sąsają. Paketas, pasiųstas šiuo adresu yra nukreipiama trumpiausiu keliu į nurodytą sąsają.


Paaiškinimai


Naudota literatūra


CategoryŽodis