Locked History Actions

Uniform Resource Identifier

URI

Uniform Resource Identifier

Bendras resurso identifikatorius

Apibrėžimas

URI yra simbolių seka, kuri identifikuoja abstraktų arba fizinį resursą.

Paaiškinimai

Anksčiau buvo vadinamas univesaliuoju resurso identifikatoriu (Universal Resource Identifier). Bendrai URI yra simbolių eilutė, identifikuojančia bet kokį resursą: dokumentą, nuotrauką, bylą, servisą ir t.t. Visa tai yra interneto arba globalaus tinklo elementai. URI siulo paprastą, lengvai plečiamą, lankstų resurso identifikavimo būdą. URI praplečiamumas reiškia, kad yra keletas identifikavimo schemų URI sistemoje, o gali būti ir daugiau.

Žinomiausi URI pavyzdžiai – URL ir URN. Bendrai URL yra URI, kuris ne tik identifikuoja resursą, bet ir savaime turi ir informaciją apie resurso vietą. URN yra URI, kuris identifikuoja resursą tam tikroje vardų terpėje. Pavuzdžiui urn:0-395-36341-1 yra URI, kuris nurodo resursą (knygą) 0-395-36341-1 ISBN vardų terpėje, bet savaime jis nenurodo resurso buvimo vietą. Tačiau, dabar vis daugiau bet kokia identifikacijos eilutė vadinama URI bė jokių patikslinimų, todėl greitai terminai URL ir URN gali išnykti.

Kaip žinoma, URL, kaip fundamentalį Interneto sąvoką, buvo URI kurimo pagrindu, todėl dokumentaliai URI buvo tvirtinamas taip, kad pilnai palaikytų URL. Dėl to atsirado didelis URI trūkumas – naudojamų simbolių apribojamas. Šitos problėmos paveikis jau buvo aprašytas auksčiau. Galimas sprendimo būdas – IRI (International Resource Identifier) identifikatorių panaudojimas, kuriuose būtų galima naudoti Unikodo simbolius. Tačiau, šiuo metu atrodo abėjingai, kad IRI galėtų pakeisti taip plačiai naudojamus URI. Viena iš idomių URI variacijų – XRI (Extensible Resource Identifier) praplečiamas resursų identifikatorius sukurtas OASIS kompanijos. Šitu formatu stengiamasi kurti nepriklausomus nuo konteksto identifikatorius, t.y. būtų nepriklausomi nuo protokolo, domeno, kelio, platformos ir t.t..

URI pasižymi savo struktūros lankstumu, o jo bazinis pavidalas: <schema>:<identifikatorius(priklausomai nuo schemos)>

Shema – kreipimosi į resursą schema; Identifikatorius – resurso identifikatorius, kurio pavidalas priklauso nuo pasirinktos schemos.

URI identifikatoriaus dalis be kreipimosi į resursą schemos dažnai vadinama URI nuorodą (URI Reference). URI dažnai naudoja HTML, XHTML, XML, XSLT. URI nuorodos vertimas į absoliutų pavidalą vadinamas sprendimu (URI resolution).

Pavyzdžiai:

ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt

ldap://[2001:db8::7]/c=GB?objectClass?one

mailto:John.Doe@example.com