Locked History Actions

User Datagram Protocol

User Datagram Protocol

UDP

Vartotojų datagramų protokolas


Apibrėžimas

UDP – tai TCP/IP naudojamas perdavimo protokolas. Šis protokolas yra alternatyva TCP protokolui. Skirtingai nei TCP, UDP nėra patikimas, neatlieka duomenų tėkmės kontrolės (flow-control) ir neturi klaidų atitaisymo mechanizmų. UDP paketai (datagramos) gali atvykti ne ta tvarka kuria buvo siunčiami, kartą siųstas paketas gali atvykti du ir daugiau kartų arba ir neatvykti visai. Datagramos ilgis yra ribotas. Tačiau trumpa žinutė datagrama persiunčiama greičiau nei per TCP nes nereikalingi paketai sesijai pradėti, taip pat mažiau siunčiama antrašės duomenų. Datagramos gerai tinka jei iš bėdos nedaugelio paketų "pametimą pakeliui" galima ir toleruoti (pavyzdžiui, internetinėje telefonijoje ar televizijoje). UDP neretai naudoja efemerinius portus.UDP-tai transporto protokolas skirtas duomenų perdavimui IP tinkluose. Tai pats paprasčiausias OSI modelio transporto lygmens protokolas. Užtikrina paprastą, bet nepatikimą pranešimų siuntimo servisą į persiuntimus orientuotoms tarnyboms, kurioms nereikia ryšio sudarymo, tai besujungimines paslaugas teikiantis protokolas.


Paaiškinimai

UDP naudojamas tokiose srityse kaip vaizdo ar garso perdavimas gyvai, kadangi šiose srityse sparta dažniausiai yra svarbiau negu tam tikrų pavienių kadrų ar garso fragmentų nebuvimas. UDP geba atpažinti kompiuteryje dirbančią taikomąją program, kuriai skirti perduodami duomenys, ir paskirstyti iš tinkle gaunamus šių programų duomenis. Taikomosios programos identifikuojamos pagal kanalo numerį. Pranešimais grįstas (message-oriented) interfeisas, kiekvienas pranešimas enkapsuliuojamas į IP datagramą.

Struktūra

0-15

16-31

Siuntėjo prievado numeris

Gavėjo prievado numeris

UDP pranešimo ilgis

Kontrolinė suma

Duomenys (jei tokie yra)

UDP antraštė sudaryta iš 4 laukų. Du iš jų nėra būtini (rožiniame fone).

Siuntėjo prievado numeris. Šis laukas identifikuoja siuntėjo prievadą. Jei siuntėjas nereikalauja atsakymo, nurodomas 0.

Gavėjo prievado numeris. Šis laukas identifikuoja gavėjo prievadą.

UDP pranešimo ilgis. 16-os bitų laukas nurodo visos datagramos ilgį, įskaitant antraštę ir duomenis.

Kontrolinė suma. 16-os bitų kontrolinės sumos laukas naudojamas antraštės ir duomenų klaidų taisymui.


Naudota literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol

http://ru.wikipedia.org/wiki/Udp

http://www.networksorcery.com/enp/protocol/udp.htm


CategoryŽodis