Locked History Actions

Virtual Local Area Network

Virtual Local Area Network

Vlan

Virtualus lokalusis tinklas


Apibrėžimas

VLAN (Virtual Local Area Nwetwork) – grupė prietaisų, turinčių galimybę sąveikauti tarpusavyje kanalo lygmenyje, nors fiziškai jie gali būti prijungti prie skirtingų tinklo komutatorių. Arba atvirkščiai, prietaisai esantys skirtingose VLAN‘uose nematomi vienas kitam kanalo lygmenyje, net jeigu jie prijungti prie vieno komutatoriaus ir ryšys tarp jų galimas tik tinklo ir dar aukštesniuose lygmenyse.


Paaiškinimai

Technologija VLAN naudojama šiuolaikinių lokalių tinklų, sudarytu iš komutatorių struktūrizavimui ir atskirimui vieno srauto tipo nuo kito. VLAN kiekis vieno tinklo ribose neribotas.

Mazgai įeinantys į VLAN gali būti sugrupuoti pagal skirtingus požymius:

  • pagal portus (klasikinis ir pats paprasčiausias būdas VLAN formavimui. Kiekvienam komutatoriaus portui skiriamas VLAN numeris)
  • pagal MAC – adresus (priskirimas prie VLAN nusakomas prieigos adresais (Media Access Control) – tinklo paketų MAC – adresais)
  • pagal tinklo lygio potinklių numerius (šiuo atveju VLAN – įprasto potinklio analogas.
  • pagal žymes (pats efektyviausias ir patikimiausias būdas grupavimui į VLAN, pagal kurį numeris VLAN prisideda prie kadro, perduodamo tarp komutatorių).

Naudota literatūra

1. С. В. Запечников, Н. Г. Милославская, А. И. Толстой - Основы построения виртуальных частных сетей